Skip to main content

การสร้างเว็บเพจการสนับสนุนที่ปรับแต่งเฉพาะตัว

คุณสามารถสร้างเว็บเพจการสนับสนุนที่ปรับแต่งเฉพาะตัวได้ โดยการระบุผลิตภัณฑ์ Lenovo ที่คุณสนใจ

ในการสร้างเว็บเพจที่สนับสนุนการปรับแต่งเฉพาะตัว ให้ไปที่ เว็บไซต์การแจ้งเตือนของฉัน ภายในเพจการสนับสนุนแบบปรับแต่งเฉพาะตัวนี้ คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนรายสัปดาห์เกี่ยวกับเอกสารด้านเทคนิคใหม่ๆ ค้นหาข้อมูลและรายการดาวน์โหลด และเข้าใช้งานบริการด้านการดูแลระบบต่างๆ ได้