Skip to main content

เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ Lenovo System x3250 M6

บทนี้ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ เทคโนโลยีที่เซิร์ฟเวอร์มอบให้ และคำแนะนำในการเปิดและปิดเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลโดยทั่วไป

เซิร์ฟเวอร์ Lenovo System x3250 M6 เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบ 1-U1-เซิร์ฟเวอร์รุ่น High rack จะใช้สำหรับประมวลผลการดำเนินการของเครือข่ายที่มีปริมาณสูง เซิร์ฟเวอร์แบบ multi-core ประสิทธิภาพสูงนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายที่ต้องการประสิทธิภาพไมโครโปรเซสเซอร์, อินพุต/เอาต์พุต (I/O), ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการจัดการในระดับสูง

รุ่นเซิร์ฟเวอร์แบบ Hot-swap รองรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้วจำนวนสูงสุดแปดตัว หรือไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้วจำนวนสี่ตัว รุ่นเซิร์ฟเวอร์แบบ Simple-swap รองรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้วจำนวนสูงสุดแปดตัว หรือไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้วจำนวนสี่ตัว เซิร์ฟเวอร์ Lenovo System x3250 M6 รองรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ Serial Attached SCSI (SAS) หรือไดร์ฮาร์ดดิสก์ SATA แบบ Hot-swap และ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หรือไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS หรือ SATA แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว หรือไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SATA แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว

ไปที่: เพื่อดูรายชื่ออุปกรณ์เสริมที่รองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณลงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1. บันทึกเกี่ยวกับข้อมูลของระบบ.

ตารางแบบสี่คอลัมน์สำหรับบันทึกชื่อของระบบ ประเภทเครื่อง รุ่น และหมายเลขประจำเครื่อง

ชื่อผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหมายเลขรุ่นหมายเลขประจำเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ Lenovo System x3250 M6ประเภท 3633 และ 3943  

หมายเลขรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องสามารถดูได้จากบนป้าย ID บนสลักปลดล็อกแร็คของเซิร์ฟเวอร์ ตามที่แสดงในภาพประกอบ

รูปที่ 1. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
ป้าย ID ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

ป้ายที่อยู่ MAC อยู่ที่ด้านบนสุดของแท็กข้อมูลผู้ใช้ ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้
หมายเหตุ
ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
รูปที่ 2. ป้ายที่อยู่ MAC
ป้ายที่อยู่ MAC ที่ด้านบนสุดของแท็กข้อมูลผู้ใช้

ประสิทธิภาพ, ความเรียบง่ายในการใช้งาน, ความน่าเชื่อถือ และคุณสมบัติในการเพิ่มขยายคือแนวคิดหลักที่คำนึงเมื่อออกแบบเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะด้านการออกแบบเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดฮาร์ดแวร์ระบบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานในปัจจุบันและมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการขยายการใช้งานในอนาคต

คู่ค้าธุรกิจยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนใน คำแนะนำสำหรับคู่ค้าธุรกิจ จนเสร็จสิ้น

ข้อมูลการรับประกันและการบริการ

เซิร์ฟเวอร์มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับประกันและการขอรับบริการและความช่วยเหลือ โปรดดูเอกสาร ข้อมูลการรับประกัน ของ Lenovo ที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์

ป้ายบริการระบบซึ่งอยู่บนฝาปิดเซิร์ฟเวอร์จะมีรหัส QR เพื่อใช้เข้าดูข้อมูลการบริการผ่านอุปกรณ์มือถือ คุณสามารถสแกนรหัส QR โดยใช้ตัวอ่านรหัส QR และสแกนเนอร์จากอุปกรณ์มือถือเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลบริการ Lenovo ได้อย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ Lenovo Service Information มอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนประกอบ วิดีโอสาธิตการเปลี่ยนชิ้นส่วน และรหัสข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์

หากมีอัปเดตสำหรับเฟิร์มแวร์หรือเอกสารคู่มือ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Lenovo เซิร์ฟเวอร์อาจมีคุณลักษณะที่ไม่ได้ระบุไว้ภายในเอกสารที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง อาจมีการอัปเดตเอกสารเป็นระยะเพื่อเพิ่มข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านั้น หรืออาจมีอัปเดตด้านเทคนิคเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ภายในเอกสารที่มาพร้อมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตรวจหาอัปเดตใหม่ได้จาก พอร์ทัลบริการสนับสนุนของ Lenovo

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์และผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ชุดอื่นๆ ของ Lenovo ได้ที่ เว็บไซต์ Lenovo System x คุณสามารถสร้างเว็บเพจการสนับสนุนที่ปรับแต่งเฉพาะตัวได้ โดยการระบุผลิตภัณฑ์ Lenovo ที่คุณสนใจ ที่ พอร์ทัลบริการสนับสนุนของ Lenovo ภายในเพจการสนับสนุนแบบปรับแต่งเฉพาะตัวนี้ คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนรายสัปดาห์เกี่ยวกับเอกสารด้านเทคนิคใหม่ๆ ค้นหาข้อมูลและรายการดาวน์โหลด และเข้าใช้งานบริการด้านการดูแลระบบต่างๆ ได้

ข้อมูลเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์

เซิร์ฟเวอร์นี้มีเทคโนโลยี X-Architecture ที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือด้านการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เซิร์ฟเวอร์ของคุณมีอะไรให้บ้าง และ ความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้งาน และความพร้อมในการให้บริการ

หากคุณเป็นสมาชิกของโปรแกรม Lenovo Client Reference คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยี แนวทางปฏิบัติต่างๆ และโซลูชันที่ล้ำสมัยของคุณ เพื่อสร้างเครือข่ายมืออาชีพ และโฆษณาธุรกิจของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Lenovo Client Reference โปรดไปที่ เว็บไซต์อ้างอิงของไคลเอ็นต์

1 ขนาดของแร็คแต่ละแร็คเมื่อวัดแนวตั้งคือ 4.45 ซม. (1.75 นิ้ว) แต่ละแร็คที่เพิ่มจะเรียกว่า “U” อุปกรณ์ที่มีความสูง 1-U จะมีขนาดแนวตั้งเท่ากับ 1.75 นิ้ว