Skip to main content

การแก้ไขปัญหา

บทนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์

หากคุณไม่สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลในบทนี้ โปรดดูที่ การขอความช่วยเหลือและความช่วยเหลือด้านเทคนิค