Skip to main content

การกู้คืนเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ (การอัปเดต UEFI ล้มเหลว)

สำคัญ
โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส
หากเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ได้รับความเสียหาย เช่น หากเกิดไฟฟ้าขัดข้องขณะอัปเดต คุณสามารถกู้คืนเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
  • วิธีการภายใน: กู้คืนเฟิร์มแวร์เซิร์ฟเวอร์โดยใช้จัมเปอร์บูทบล็อก (การกู้คืนการบูทอัตโนมัติ) หรือแพ็คเกจอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์
  • วิธีการแบบภายนอก: ใช้เว็บอินเทอร์เฟซ IMM2.1 เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์และแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ชุดล่าสุด
หมายเหตุ
คุณสามารถรับแพ็คเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้:

หน่วยความจำแบบแฟลชภายในเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักและอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง คุณจะต้องมีอิมเมจของเฟิร์มแวร์ UEFI ที่บูตได้ภายในอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง หากเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักได้รับความเสียหาย คุณสามารถบูทอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรองได้ด้วยตนเองโดยใช้ จัมเปอร์สำรองการบูต UEFI (JP16) ในกรณีที่อิมเมจได้รับความเสียหาย กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติด้วยฟังก์ชันการกู้คืนการบูทอัตโนมัติ