Skip to main content

คำแนะนำการระบุปัญหา

เนื่องจากความหลากหลายในตัวเลือกการผสมผสานการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่อาจพบได้ โปรดใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยเหลือคุณในการระบุปัญหา หากเป็นไปได้ โปรดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อมเมื่อขอรับความช่วยเหลือจาก Lenovo

หมายเลขรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องของเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ที่ป้าย ID บนฝาหน้า
รูปที่ 1. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
ป้าย ID ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
 • ประเภท และรุ่นเครื่อง
 • การอัพเกรดไมโครโปรเซสเซอร์และไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
 • อาการข้อผิดพลาด
  • เซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวในการรันการทดสอบวินิจฉัยหรือไม่
  • เกิดอะไรขึ้นบ้าง เมื่อใด ที่ไหน
  • ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์เพียงเครื่องเดียว หรือหลายเครื่อง
  • ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นซ้ำหรือไม่
  • การกำหนดค่านี้เคยใช้งานได้หรือไม่
  • ก่อนจะเกิดข้อผิดพลาด มีการทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือไม่ อย่างไร
  • ข้อมูลนี้ใช่รายงานข้อผิดพลาดเดิมหรือไม่
 • ประเภทและรุ่นระดับของโปรแกรมวินิจฉัย
 • การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ (ใช้การบันทึกภาพหน้าจอของสรุปข้อมูลของระบบ)
 • ระดับเฟิร์มแวร์ UEFI
 • ระดับเฟิร์มแวร์ IMM
 • ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ใช้

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้โดยเปรียบเทียบการกำหนดค่าและการตั้งค่าซอฟต์แวร์ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่มีปัญหาและเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานเป็นปกติ เมื่อคุณเปรียบเทียบเซิร์ฟเวอร์แต่ละชุดเพื่อวินิจฉัย ให้พิจารณาว่าเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นเหมือนกันทุกประการ หากปัจจัยเงื่อนไขทั้งหมดด้านล่างเหมือนกันทั้งหมดในทุกเซิร์ฟเวอร์:

 • ประเภท และรุ่นเครื่อง
 • ระดับเฟิร์มแวร์ UEFI
 • ระดับเฟิร์มแวร์ IMM
 • อะแดปเตอร์และการเชื่อมต่อสาย อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน
 • จัมเปอร์ที่อยู่, เทอร์มิเนเตอร์ และสายเคเบิล
 • รุ่นและระดับของซอฟต์แวร์
 • ประเภทและรุ่นระดับของโปรแกรมวินิจฉัย
 • การตั้งค่าตัวเลือการกำหนดค่า
 • การตั้งค่าไฟล์ควบคุมระบบปฏิบัติการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ Lenovo เพื่อขอรับบริการ โปรดดู การขอความช่วยเหลือและความช่วยเหลือด้านเทคนิค