Skip to main content

FQXSFMA0047M : การตรวจสอบ SPD CRC ล้มเหลวใน DIMM [arg1][arg2]

การตรวจสอบ SPD CRC ล้มเหลวใน DIMM [arg1] [arg2]

พารามิเตอร์

[arg1] ป้ายซิลค์ DIMM, ฐาน 1

[arg2] ข้อมูล DIMM (S/N, FRU และ UDI) เช่น “739E68ED-VC10 FRU 0123456”

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. ทำการ Virtual Reseat หรือเริ่มต้นระบบ AC เซิร์ฟเวอร์ใหม่
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    วิธีแก้ปัญหาสำหรับข้อผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแผงระบบ หากเปิดใช้งานการเข้ารหัส TPM แล้ว ให้สำรองข้อมูลคีย์กู้คืนการเข้ารหัส TPM