Skip to main content

ติดตั้งโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัวและโมดูล WLAN

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัว

เกี่ยวกับงานนี้

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดทั้งตัวยก 1 และอะแดปเตอร์การบูต M.2 ออก หากยังไม่ถอด ให้ถอดออก (ดู ถอดส่วนประกอบและอะแดปเตอร์ตัวยก PCIeถอดอะแดปเตอร์บูตและไดรฟ์ M.2)
 2. หากจําเป็น ให้ติดตั้งโมดูล WLAN และสายเสาอากาศ WLAN หากไม่จำเป็น ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 3
  1. วางแหวนรองระหว่างน็อตหกเหลี่ยมกับสายเสาอากาศ จากนั้น ขันน็อตหกเหลี่ยมให้แน่นด้วยประแจที่มาพร้อมชิ้นแผ่นกั้นลมตามภาพเพื่อยึดสายเสาอากาศไว้ ทําซ้ำขั้นตอนเดียวกันกับสายเสาอากาศสายอื่นๆ
   รูปที่ 1. การติดตั้งสายเสาอากาศ WLAN

   1 น็อตหกเหลี่ยม2 แหวนรอง
   3 สายเสาอากาศ 
   รูปที่ 2. ตำแหน่งเสาอากาศ

   1 เสาอากาศ 12 เสาอากาศ 2
  2. ถอดฝาครอบป้องกันของสายสีน้ำเงิน และค่อยๆ กดขั้วต่อสายลงจนกว่าจะคลิกเข้ากับขั้วต่อ 2 บนโมดูล WLAN จากนั้น ทําซ้ำขั้นตอนเดียวกันกับสายสีดําบนขั้วต่อ 1
   รูปที่ 3. การติดตั้งสายเสาอากาศเข้ากับโมดูล WLAN

   หมายเหตุ
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนปลอกยางไปติดกับขั้วต่อ
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วต่อที่ถูกต้อง
    • ควรต่อสายสีน้ำเงินกับขั้วต่อ 2
    • ควรต่อสายสีดำกับขั้วต่อ 1
   • เพื่อให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายอย่างเหมาะสม ให้ลองหมุนสายในแนวนอนเล็กน้อย สายที่หมุนไม่ควรหลุดออกจาก WLAN
  3. จัดตำแหน่งตัวยึดสายให้ตรงกับโมดูล WLAN แล้วเลื่อนตัวยึดไปบนโมดูลจนกว่าจะคลิกเข้าที่
   รูปที่ 4. การติดตั้งตัวยึดสาย

  4. ถอดสกรูที่ยึดฝาครอบตัวแทนโมดูล WLAN และถอดฝาครอบ
   รูปที่ 5. การถอดฝาครอบตัวแทนโมดูล WLAN

  5. แกะฟิล์มบนแผ่นตัวระบายความร้อนออก
   รูปที่ 6. การแกะฟิล์มบนแผ่นตัวระบายความร้อน

  6. จัดตำแหน่งโมดูล WLAN ให้ตรงกับขั้วต่อบนโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัว จากนั้น หมุนโมดูลลง และยึดโมดูล WLAN กับโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัวด้วยสกรู
   ข้อควรสนใจ
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดสายในคลิปยึดสาย และเดินสายสีน้ำเงินเหนือสายสีดำ
   รูปที่ 7. การติดตั้งโมดูล WLAN

  7. เดินสายเสาอากาศสองสายตามภาพ
   รูปที่ 8. การเดินสายสำหรับสายเสาอากาศ WLAN

   ตารางที่ 1. การเดินสายสำหรับสายเสาอากาศ WLAN
    จาก (โมดูล WLAN)สีสายไปยัง
   1ขั้วต่อ 1สีดำเสาอากาศ 1
   2ขั้วต่อ 2สีน้ำเงินเสาอากาศ 2
 3. จัดตำแหน่งปลายแหลมของสามเหลี่ยมบนโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัวให้ตรงกับตัวเครื่อง แล้วลดโมดูลลงจนเข้าที่ จากนั้นขันตะปูควงสองตัวเพื่อยึดโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัว
  รูปที่ 9. การติดตั้งโมดูลเครือข่ายแบบฝังตัว

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)