Skip to main content

ถอดส่วนประกอบและอะแดปเตอร์ตัวยก PCIe

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดส่วนประกอบและอะแดปเตอร์ตัวยก PCIe

เกี่ยวกับงานนี้

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากมี ให้ถอดฝานิรภัย (ดู ถอดฝานิรภัย)

  2. ถอดฝาครอบด้านบน (ดู ถอดฝาครอบด้านบน)

  3. ถอดแผ่นกั้นลม (ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ)

 2. ไปที่หัวข้อที่สอดคล้องกันกับประเภทของส่วนประกอบตัวยก PCIe ที่จะถอดออก

ถอดส่วนประกอบตัวยกที่มีอะแดปเตอร์แบบความยาวครึ่งเดียว

 1. ถอดสายออกจากอะแดปเตอร์และแผงระบบ
 2. คลายสกรูยึดสองตัว จากนั้นยกส่วนประกอบตัวยกขึ้นเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดตัวยก PCIe 1

  รูปที่ 2. การถอดตัวยก PCIe 2

 3. เปิดตัวยึด และถอดสกรูที่ยึดอะแดปเตอร์กับตัวยกออก
  รูปที่ 3. การถอดสกรูยึด

 4. กดสลักเพื่อปลดอะแดปเตอร์ออกจากตัวยก และถอดอะแดปเตอร์
  รูปที่ 4. การถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวยก

ถอดตัวยก PCIe 2 ที่มีตัวครอบไดรฟ์ AnyBay

ขั้นตอน

 1. ถอดสายไฟและสายสัญญาณออกจากตัวครอบไดรฟ์ AnyBay
 2. คลายสกรูยึดสองตัว จากนั้นยกส่วนประกอบตัวยกขึ้นเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 5. ถอดตัวยก PCIe 2 ที่มีตัวครอบไดรฟ์

 3. ค่อยๆ หมุนสลักปลดล็อคออกเพื่อปลดล็อคที่จับไดรฟ์ จากนั้น จับและดึงที่จับเพื่อถอดไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์
  รูปที่ 6. การถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

ถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe ที่มีอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาด

 1. ถอดโครงยึดรองรับ
  รูปที่ 7. การถอดโครงยึดรองรับ

  • คลายสกรูยึดหนึ่งตัวและน็อตยึดสองตัวที่ยึดโครงเข้ากับตัวเครื่อง
  • คลายสกรูอีกสามตัว แล้วถอดโครงยึดออกจากแผ่นกั้นอากาศ
 2. ถอดสายไฟ GPU ออกจากอะแดปเตอร์
  หมายเหตุ
  หากมีแผนที่จะเปลี่ยนสายไฟ GPU ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดตัวครอบพัดลมออกก่อน (ดู ถอดพัดลมและตัวครอบพัดลม)
  รูปที่ 8. การเดินสายไฟสำหรับสายไฟ GPU

  ตารางที่ 1. การเดินสายไฟสำหรับสายไฟ GPU
   จากไปยัง
  1GPU ในช่องเสียบ 5, ตัวยก 1ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2
  2GPU ในช่องเสียบ 4, ตัวยก 2ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1
 3. คลายสกรูยึดสี่ตัว แล้วยกและถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัว
  รูปที่ 9. การถอดส่วนประกอบตัวยก PCIe ที่มีอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาด

 4. เปิดตัวยึด และถอดสกรูที่ยึดอะแดปเตอร์กับตัวยกออก
  รูปที่ 10. การถอดสกรูยึด

 5. กดสลักเพื่อปลดอะแดปเตอร์ออกจากตัวยก และถอดอะแดปเตอร์
  รูปที่ 11. การถอดอะแดปเตอร์ออกจากตัวยก

 6. หากจำเป็น ให้ยกแผ่นกั้นลมและถอดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 12. การถอดแผ่นกั้นลมขนาด 360 มม. (ที่มีอะแดปเตอร์แบบความยาวเต็มขนาด)

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 • หากมีแผนรีไซเคิล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามส่วนประกอบที่จะรีไซเคิล:
  • ถอดการ์ดตัวยก PCIe ออกจากตัวยก:
   • ตัวยก 1

    ถอดสกรูสามตัวที่ยึดการ์ดตัวยกกับตัวยก
    รูปที่ 13. การแยกชิ้นส่วนตัวยก 1

   • ตัวยก 2

    ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดการ์ดตัวยกกับตัวยก
    รูปที่ 14. การแยกชิ้นส่วนตัวยก 2

  • ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay ออกจากตัวยก PCIe 2 ที่มีตัวครอบไดรฟ์ AnyBay
   ถอดสกรูสองตัวที่ยึดแบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay กับตัวครอบตัวยก
   รูปที่ 15. การแยกชิ้นส่วนตัวครอบไดรฟ์ AnyBay

รับชมขั้นตอนบน YouTube