Skip to main content

ถอดฝานิรภัย

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดฝานิรภัย

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. ปลดล็อคฝานิรภัยด้วยกุญแจ โดยกุญแจจะถูกจัดเก็บอยู่ตามตำแหน่งที่แสดงในภาพ
  รูปที่ 1. ตำแหน่งจัดเก็บกุญแจฝานิรภัย

 2. ถอดฝานิรภัย
  รูปที่ 2. การถอดฝานิรภัย

  • กดสลักปลดล็อคค้างไว้ทั้งสองข้าง
  • เลื่อนฝานิรภัยออกจากตัวเครื่อง

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

รับชมขั้นตอนบน YouTube