Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบพัดลมและพัดลม

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งตัวครอบพัดลมและพัดลม

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S017
moving parts
ข้อควรระวัง
มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ

ขั้นตอน

ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การติดตั้ง

ติดตั้งพัดลม

จัดตำแหน่งพัดลมให้อยู่เหนือช่องพัดลมในตัวครอบพัดลม และใส่พัดลมเข้าไปในช่องพัดลมจนกว่าจะคลิกเข้าที่ ทําซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าจะติดตั้งพัดลมในตัวระบายความร้อนจนครบ
รูปที่ 1. การติดตั้งพัดลม

ติดตั้งตัวครอบพัดลม

 1. ก่อนติดตั้งตัวครอบพัดลม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดพัดลมทั้งหมดออกแล้ว
  รูปที่ 2. การถอดพัดลม

  • หยิบและจับจุดสัมผัสสีน้ำเงินด้านบนพัดลม
  • ยกพัดลมขึ้นเพื่อถอดออก
 2. จัดตำแหน่งตัวครอบพัดลมให้ตรงกับช่องนำร่องบนทั้งสองด้านของตัวเครื่อง และวางเข้าไปในตัวเครื่อง จากนั้น ขันสกรูยึดสองตัวให้แน่นเพื่อยึดตัวครอบพัดลมเข้ากับตัวเครื่อง
  รูปที่ 3. การติดตั้งตัวครอบพัดลม

 3. จัดตำแหน่งพัดลมให้อยู่เหนือช่องพัดลมในตัวครอบพัดลม และใส่พัดลมเข้าไปในช่องพัดลมจนกว่าจะคลิกเข้าที่ ทําซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าจะติดตั้งพัดลมในตัวระบายความร้อนจนครบ
  รูปที่ 4. การติดตั้งพัดลม

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

รับชมขั้นตอนบน YouTube