Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์บูตและไดรฟ์ M.2

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งอะแดปเตอร์บูตและไดรฟ์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ขั้นตอน

 1. หากจําเป็น ให้ติดตั้งแบ็คเพลนเปลี่ยนทดแทนกับอะแดปเตอร์
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2

  • จัดแนวแบ็คเพลนให้ตรงกับช่องเสียบในอะแดปเตอร์
  • ขันสกรูยึดบนแบ็คเพลน M.2
  • ยึดแบ็คเพลน M.2 ให้แน่นด้วยสกรู
  • ปิดฝาครอบอะแดปเตอร์
  • ต่อสาย M.2 เข้ากับแบ็คเพลน
  • ขันสกรูยึดให้แน่นเพื่อยึดสาย M.2
 2. ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ลงในแบ็คเพลน
  รูปที่ 2. การติดตั้งไดรฟ์ M.2

  • จัดแนวไดรฟ์ M.2 ให้ตรงกับขั้วต่อ
  • หมุนปลายอีกด้านของไดรฟ์ M.2 ไปทางแบ็คเพลน
  • เลื่อนคลิปยึดไปข้างหน้าเพื่อยึดไดรฟ์เข้ากับแบ็คเพลน
 3. มีสายระหว่างหมุดนำร่องและคลิปหนีบสายสองตัวตามภาพ จัดตำแหน่งปลายแหลมของสามเหลี่ยมสองรูปบนอะแดปเตอร์และตัวครอบแหล่งจ่ายไฟ แล้วลดโครงยึดลง จากนั้น เลื่อนอะแดปเตอร์ไปด้านหลังเล็กน้อย และขันสกรูยึดให้แน่นเพื่อยึดอะแดปเตอร์
  หมายเหตุ
  หากต้องการพื้นที่ว่างเพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่สายที่มีคลิปยึดสายสองตัวตามภาพแล้วก่อนที่จะติดตั้งอะแดปเตอร์
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์บูต M.2

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

 2. ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ (ดู ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ)

รับชมขั้นตอนบน YouTube