Skip to main content

ถอดอะแดปเตอร์บูตและไดรฟ์ M.2

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดอะแดปเตอร์บูตและไดรฟ์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. หากมี ให้ถอดฝานิรภัย (ดู ถอดฝานิรภัย)

  2. ถอดฝาครอบด้านบน (ดู ถอดฝาครอบด้านบน)

  3. ถอดแผ่นกั้นลม (ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ)

 2. คลายสกรูยึดและดันอะแดปเตอร์บูต M.2 ไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อถอดออกจากแผงระบบ จากนั้น ให้ยกอะแดปเตอร์บูต M.2 ขึ้นมา
  รูปที่ 1. การถอดอะแดปเตอร์บูต M.2

 3. ถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน
  รูปที่ 2. การถอดไดรฟ์ M.2


  • บีบคลิปยึดค้างไว้
  • ค่อยๆ ดันคลิปยึดไปทางซ้ายเพื่อปลดไดรฟ์ M.2
  • หมุนด้านหลังของไดรฟ์ M.2 ออกห่างจากแบ็คเพลน
  • ถอดไดรฟ์ M.2

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • ติดตั้งไดรฟ์ M.2 สำหรับเปลี่ยนทดแทน (ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์บูตและไดรฟ์ M.2)
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

 • หากมีแผนการรีไซเคิลส่วนประกอบ:
  รูปที่ 3. การถอดสาย M.2

  • คลายสกรูยึดที่ยึดสาย M.2 เข้ากับอะแดปเตอร์
  • ถอดสาย M.2 ออกจากอะแดปเตอร์
  • เปิดฝาครอบบนอะแดปเตอร์
  • คลายสกรูยึดที่ยึดแบ็คแพลน M.2 เข้ากับอะแดปเตอร์
  • ถอดสกรูที่ยึดแบ็คแพลน M.2 เข้ากับอะแดปเตอร์
  • ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากอะแดปเตอร์

รับชมขั้นตอนบน YouTube