Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งอะแดปเตอร์ OCP

เกี่ยวกับงานนี้

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อ PCIe 4 และ 5 ใช้งานได้ เนื่องจากอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP ต้องใช้ขั้วต่อเหล่านี้
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้:

ขั้นตอน

 1. จัดตำแหน่งปลายแหลมของสามเหลี่ยมบนตัวครอบ OCP ให้ตรงกับขั้วต่อสาย จากนั้นยึดสาย OCP ด้วยสกรูสองตัว
  รูปที่ 1. การติดตั้งสายเข้ากับอะแดปเตอร์ OCP

 2. ต่อสายอีกด้านเข้ากับแผงระบบ


  รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

  ตารางที่ 1. การเดินสายอะแดปเตอร์ OCP 3.0
   จากไปยัง
  1อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0ขั้วต่อ PCIe 4
  2ขั้วต่อ PCIe 5
  3ขั้วต่อ OCP
 3. เลื่อนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP ลงในตัวเครื่อง และขันสกรูยึดให้แน่นเพื่อยึดอะแดปเตอร์
  รูปที่ 3. การติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)