Skip to main content

ถอดตัวกรองฝุ่น

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีถอดตัวกรองฝุ่น

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝานิรภัย (ดู ถอดฝานิรภัย)
 2. ถอดตัวกรองฝุ่น
  รูปที่ 1. การถอดตัวกรองฝุ่น

  • กดสลักปลดล็อค
  • หมุนตัวกรองฝุ่นออกจากฝานิรภัย
  หมายเหตุ
  อย่าลืมติดตั้งตัวกรองฝุ่นกับเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างเหมาะสม

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 • ติดตั้งตัวกรองฝุ่นสำหรับเปลี่ยนทดแทน (โปรดดู ติดตั้งตัวกรองฝุ่น)
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

รับชมขั้นตอนบน YouTube