Skip to main content

ติดตั้งฝานิรภัย

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งติดตั้งฝานิรภัยและตัวกรองฝุ่น

เกี่ยวกับงานนี้

ขั้นตอน

ข้อควรสนใจ
เมื่อติดตั้งฝานิรภัยเป็นครั้งแรก:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งโมดูลสายนิรภัยแล้ว หากไม่มี ให้ติดตั้ง (ดู ติดตั้งโมดูลสายฝานิรภัย)
  • กุญแจที่ต้องใช้ในการล็อคฝานิรภัยจะถูกจัดเก็บไว้ในตำแหน่งตามภาพ
    รูปที่ 1. ตำแหน่งจัดเก็บกุญแจฝานิรภัย

  1. จัดตำแหน่งหมุดนำทางด้านล่างของฝานิรภัยให้ตรงกับช่องบนตัวเครื่อง และใส่ขอเกี่ยวฝาลงในช่องทั้งสองด้าน
    รูปที่ 2. การติดตั้งฝานิรภัย

  2. ล็อคฝานิรภัยด้วยกุญแจ

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

รับชมขั้นตอนบน YouTube