Skip to main content

ติดตั้งตัวกรองฝุ่น

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งตัวกรองฝุ่น

เกี่ยวกับงานนี้

ขั้นตอน

ติดตั้งตัวกรองฝุ่น
รูปที่ 1. การติดตั้งตัวกรองฝุ่น

  • เสียบด้านขวาของตัวกรองฝุ่นลงในช่องเสียบในฝานิรภัย
  • หมุนตัวกรองฝุ่นไปทางฝานิรภัยจนกว่าจะคลิกเข้าที่
หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะของตัวกรองฝุ่นอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่าตัวกรองทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงาน

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดําเนินการติดตั้งฝานิรภัย (ดู ติดตั้งฝานิรภัย)

รับชมขั้นตอนบน YouTube