Skip to main content

การเดินสายสำหรับไดรฟ์แบบไม่มีถาด

ดูหัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเดินสายที่สอดคล้องกับการกําหนดค่าระบบ

ให้เลือกแผนการเดินสายที่สอดคล้องกันจากรายการต่อไปนี้ตามการกำหนดค่า

ตารางที่ 1. การเดินสายสำหรับไดรฟ์จัดเก็บ - 300 มม.
ประเภทของไดรฟ์เชื่อมต่อกับ
ขั้วต่อ SATA ออนบอร์ดอะแดปเตอร์ RAID (SAS)ขั้วต่อ PCIe ออนบอร์ด (NVMe)
ไดรฟ์แบบไม่มีถาดขนาด 15 มม. สูงสุดสองตัว SATA และการเดินสายไฟSAS/SATA และการเดินสายไฟNVMe และการเดินสายไฟ
ไดรฟ์แบบไม่มีถาดขนาด 7 มม. สูงสุดสี่ตัว SATA และการเดินสายไฟไดรฟ์ SATA ขนาด 7 มม. ที่มีอะแดปเตอร์ RAID แบบฮาร์ดแวร์NVMe และการเดินสายไฟ