Skip to main content

ถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์

ก่อนจะถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 2. ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 3. ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากตัวเครื่อง (ดู ถอดโหนดคอมพิวท์)

 4. ค่อยๆ วางโหนดคอมพิวท์ ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท์ ให้ฝาครอบหันเข้าหาคุณ
 5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ (ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

ส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ ประกอบด้วยชิ้นส่วนแยกกัน 12 ชิ้น คุณสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการ และเก็บชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้เพื่อการใช้งานภายหลังได้

ในการถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได้ที่:
รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์
Adapter-retention assembly removal

 1. ถอดแผ่นกั้นลม (ดู ถอดแผ่นกั้นอากาศ)
 2. หากจำเป็น ให้ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O ออก (ดู ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O)
 3. วางด้านข้างของโหนดคอมพิวท์ลงอย่างระมัดระวัง และตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนที่ยื่นออกมาของที่จับนั้นอยู่ด้านบน
  ข้อควรสนใจ
  หากคุณวางโหนดคอมพิวท์โดยหันด้านข้างลง โดยส่วนที่ยื่นออกมาของที่จับนั้นอยู่ด้านล่างโหนดคอมพิวท์อาจไม่มั่นคงและหล่นลงมาได้
 4. ถอดสกรูที่ยึดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์แต่ละส่วนออก โดยใช้ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10
  หมายเหตุ
  ส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ทั้งหมดแสดงในภาพประกอบนี้ เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็น และเก็บชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้เพื่อการใช้งานภายหลังได้
 5. ยกส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์แต่ละส่วนออกจากแผงระบบ
 6. ค่อยๆ วางโหนดกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยหันด้านล่างลง

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง