Skip to main content

ตัวเลือกการจัดการ

มีหลายอินเทอร์เฟซการจัดการที่พร้อมใช้สำหรับการจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ตัวเลือกการจัดการที่อธิบายในส่วนนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนการจัดการเซิร์ฟเวอร์ Lenovo โดยตรง

นอกเหนือจากเครื่องมือที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้ คุณสามารถใช้ Chassis Management Module 2 (CMM 2) เพื่อจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดในตัวเครื่อง Flex System รวมถึงโหนดคอมพิวเตอร์ ThinkSystem ได้ CMM 2 มอบฟังก์ชันการจัดการระบบสำหรับส่วนประกอบทั้งหมดที่อยู่ใน Lenovo Flex System Enterprise Chassis ทำหน้าที่ควบคุมพอร์ตอนุกรมสำหรับการเชื่อมต่อกับคอนโซลภายในหรือเครือข่ายการจัดการพอร์ตอนุกรม และรองรับอัตราการรับส่งข้อมูล 10/100 Mbps และ 1 Gbps ที่มีการตรวจสอบอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CMM 2 โปรดไปที่เว็บไซต์:

ภาพรวมของ Chassis Management Module

หมายเหตุ
Lenovo Chassis Management Module (CMM2; 00FJ669) รุ่นที่สองต้องมีเฟิร์มแวร์ที่ระดับ 1.6.1 หรือสูงกว่าเพื่อรองรับ ThinkSystem SN850 ข้อกำหนดนี้มีผลใช้กับ CMM ทั้งสองตัวที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
ฟังก์ชันLenovo XClarity AdministratorLenovo XClarity IntegratorLenovo XClarity Energy ManagerLenovo XClarity Provisioning ManagerLenovo XClarity Essentials1Lenovo XClarity ControllerLenovo Capacity PlannerLenovo Business Vantage
การจัดการหลายระบบ    
การใช้งานระบบปฏิบัติการ      
การอัปเดตเฟิร์มแวร์24 34  
การกำหนดค่าระบบ   
เหตุการณ์ / การแจ้งเตือน    
รายการอุปกรณ์ / บันทึก5 655  
การจัดการพลังงาน 7     
การวางแผนศูนย์ข้อมูล       
การจัดการด้านความปลอดภัย       8
หมายเหตุ
 1. Lenovo XClarity Essentials ประกอบด้วย Lenovo XClarity Essentials OneCLI, Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator และ Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress

 2. อุปกรณ์เสริมส่วนใหญ่สามารถอัปเดตผ่าน Lenovo tools อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่น เฟิร์มแวร์ GPU หรือเฟิร์มแวร์ Omni-Path จำเป็นต้องใช้เครื่องมือของผู้แทนจำหน่าย

 3. การอัปเดตเฟิร์มแวร์ถูกจำกัดไว้ที่ Lenovo XClarity Provisioning Manager, เฟิร์มแวร์ Lenovo XClarity Controller และการอัปเดต UEFI เท่านั้น การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์เสริม เช่น อะแดปเตอร์ ไม่ได้รับการรองรับ

 4. การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ UEFI สำหรับ ROM เสริมต้องตั้งค่าเป็น Auto หรือ UEFI เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้งาน Lenovo XClarity Administrator หรือ Lenovo XClarity Essentials

 5. เซิร์ฟเวอร์ตั้งค่า UEFI สำหรับ ROM ที่เสริมที่จะตั้งค่าเป็น Auto หรือ UEFI สำหรับข้อมูลการ์ดอะแดปเตอร์โดยละเอียด เช่น ชื่อรุ่นและระดับของเฟิร์มแวร์ ที่จะแสดงใน Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controllerหรือ Lenovo XClarity Essentials

 6. รายการอุปกรณ์จำกัด

 7. Lenovo XClarity Integrator รองรับฟังก์ชันการจัดการพลังงานสำหรับ VMware vCenter

 8. มีเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator คือโซลูชันด้านการจัดการทรัพยากรจากส่วนกลางที่ลดความซับซ้อนในการจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความเร็วในการตอบสนอง และยกระดับความพร้อมใช้งานของระบบและโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ Lenovo ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เสมือนที่ทำการค้นหา ดูแลรายการอุปกรณ์ ติดตาม ตรวจสอบ และเตรียมใช้งานเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และฮาร์ดแวร์การจัดเก็บข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

Lenovo XClarity Administrator มอบอินเทอร์เฟซส่วนกลางเพื่อดำเนินการฟังก์ชันต่อไปนี้สำหรับปลายทางที่มีการจัดการ:
 • จัดการและตรวจสอบฮาร์ดแวร์ Lenovo XClarity Administrator มอบการจัดการฮาร์ดแวร์แบบไม่ต้องใช้ตัวแทน นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาปลายทางที่จัดการได้ ซึ่งประกอบด้วย เซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายและฮาร์ดแวร์การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลรายการอุปกรณ์จะได้รับการรวบรวมสำหรับปลายทางที่จัดการได้ เพื่อใช้ในมุมมองโดยรวมของรายการฮาร์ดแวร์และสถานะที่ได้รับการจัดการ

 • การจัดการการกำหนดค่า คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนไขล่วงหน้าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณโดยใช้การกำหนดค่าที่สอดคล้องกัน การตั้งค่าการกำหนดค่า (เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน, อะแดปเตอร์ I/O, การตั้งค่าการบูท, เฟิร์มแวร์, พอร์ต และการตั้งค่า Lenovo XClarity Controller และ UEFI) จะถูกบันทึกเป็นรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องที่มีการจัดการมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ได้ เมื่อรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ได้รับการอัปเดต ความเปลี่ยนแปลงที่มีจะถูกนำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการนำรูปแบบเครื่องไปใช้โดยอัตโนมัติ

 • ข้อบังคับและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ การจัดการเฟิร์มแวร์ช่วยให้การกำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์สำหรับปลายทางที่มีการจัดการทำได้ง่าย เมื่อคุณจัดทำและกำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับปลายทางที่มีการจัดการ Lenovo XClarity Administrator จะทำการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในรายการสำหรับปลายทางดังกล่าว และตั้งค่าสถานะให้กับปลายทางที่ไม่ตรงตามข้อบังคับ

  เมื่อมีปลายทางที่ไม่ตรงตามข้อบังคับ คุณสามารถใช้ Lenovo XClarity Administrator ในการปรับใช้และเปิดใช้งานการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดในปลายทางดังกล่าวจากที่เก็บข้อมูลการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่คุณจัดการอยู่ได้

 • การใช้งานระบบปฏิบัติการ คุณสามารถใช้ Lenovo XClarity Administrator ในการจัดการที่เก็บข้อมูลไฟล์อิมเมจระบบปฏิบัติการณ์ และปรับใช้ไฟล์อิมเมจระบบปฏิบัติการณ์กับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดการพร้อมกันได้สูงสุด 28 เซิร์ฟเวอร์

 • สามารถตั้งค่า การบริการและการสนับสนุน Lenovo XClarity Administrator ให้เก็บรวบรวมและส่งไฟล์การวินิจฉัยไปยังผู้ให้บริการที่คุณกำหนดโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้บางเหตุการณ์ใน Lenovo XClarity Administrator และปลายทางที่มีการจัดการ คุณสามารถเลือกที่จะส่งไฟล์การวินิจฉัยไปที่บริการสนับสนุนของ Lenovo โดยใช้ Call Home หรือไปที่ผู้ให้บริการรายอื่นโดยใช้ SFTP นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บรวบรวมไฟล์การวินิจฉัย เปิดบันทึกปัญหา และส่งไฟล์การวินิจฉัยไปที่ศูนย์บริการสนับสนุนของ Lenovo ด้วยตนเอง

Lenovo XClarity Administrator สามารถผนวกรวมกับการจัดการระดับสูงจากภายนอกและแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติ โดยผ่านอินเทอร์เฟซการโปรแกรมแอปพลิเคชัน (APIs) REST ที่เปิดอยู่ โดยใช้ REST APIs, Lenovo XClarity Administrator สามารถผนวกรวมกับโครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดการทำงานอัตโนมัติ โดยใช้ชุดเครื่องมือ PowerShell หรือ Python

หากต้องการรับเวอร์ชันล่าสุดของ Lenovo XClarity Administrator ดูที่:

การดาวน์โหลด Lenovo XClarity Administrator

เอกสารสำหรับ Lenovo XClarity Administrator สามารถดูได้ที่:

เอกสารแบบออนไลน์ของ Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Integrator

Lenovo ยังมอบเครื่องรวบรวมต่อไปนี้ที่คุณสามารถใช้ในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ Lenovo จากเครื่องมือการจัดการในระดับที่สูงขึ้น:
 • Lenovo XClarity Integrator สำหรับ VMware vCenter

 • Lenovo XClarity Integrator Microsoft System Center

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo XClarity Integrator ดูที่:

Lenovo XClarity Integrator

Lenovo XClarity Energy Manager

Lenovo XClarity Energy Manager คือโซลูชันการจัดการพลังงานและอุณหภูมิบนเว็บที่ได้รับการออกแบบมาไว้สำหรับผู้ดูแลระบบของศูนย์ข้อมูล ระบบจะตรวจสอบและจัดการการใช้พลังงานและอุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์ Converged, NeXtScale, System x, ThinkServer และ ThinkSystem โดยใช้วิธีการแบบนอกแถบความถี่ Lenovo XClarity Energy Manager จะสร้างโมเดลลำดับชั้นทางกายภาพของศูนย์ข้อมูล และตรวจสอบพลังงานและอุณหภูมิที่ระดับเซิร์ฟเวอร์/กลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานและอุณหภูมิที่ตรวจสอบได้ Lenovo XClarity Energy Manager จะช่วยเพิ่มความต่อเนื่องทางธุรกิจและประสิทธิภาพด้านพลังงานได้อย่างมาก

ด้วย Lenovo XClarity Energy Manager ผู้ดูแลระบบจะสามารถเข้าควบคุมการใช้พลังงานโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น และช่วยลด TCO (ต้นทุนรวมความเป็นเจ้าของ) เครื่องมือนี้จะปรับประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูลให้เหมาะสม โดยช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถ:
 • ตรวจสอบการใช้พลังงาน ประเมินความต้องการพลังงาน และจัดสรรพลังงานให้กับเซิร์ฟเวอร์ตามความต้องการผ่านทาง IPMI หรือ Redfish

 • ติดตามการใช้พลังงานของแพลตฟอร์ม อุณหภูมิท่อทางเข้า และการใช้พลังงานระดับส่วนประกอบ เช่น การใช้พลังงานของ CPU และหน่วยความจำ

 • ตรวจสอบเค้าโครงของห้อง แถว และแร็คผ่านทางแมปอุณหภูมิ 2D ด้วยการมอง

 • แสดงเหตุการณ์และส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือ SNMP trap เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้นหรือเมื่อถึงเกณฑ์บางอย่าง

 • จำกัดปริมาณพลังงานที่ใช้ของปลายทางด้วยการตั้งค่านโยบาย

 • ปรับประสิทธิภาพด้านพลังงานให้เหมาะสมด้วยการระบุฮอตสปอตหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ร้อนเกินไปที่ปรับปรุงประสิทธิภาพในการระบายความร้อน และระบุ ระบุเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานต่ำเพื่อประหยัดพลังงาน

 • ลดการใช้พลังงานให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดเพื่อยืดเวลาการทำงานระหว่างเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินด้านพลังงาน (เช่น ไฟฟ้าขัดข้องในศูนย์ข้อมูล)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลด การติดตั้ง และการใช้งาน โปรดดูที่:

Lenovo XClarity Energy Manager (LXEM)

Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager เป็นซอฟต์แวร์แบบฝังที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้แแบบกราฟิก (GUI) สำหรับการกำหนดค่าระบบ โดยรองรับภาษาถึง 10 ภาษา ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของการกำหนดค่าการตั้งค่า Basic Input Output System (BIOS) และการกำหนดค่า Redundant Array of Independent Disks (RAID) ในตัวช่วยสร้าง GUI และยังมีฟังก์ชันสำหรับการอัปเดตแอปพลิเคชันและเฟิร์มแวร์ ดำเนินการวินิจฉัยระบบ และทำให้การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows, Linux หรือ VMware ESXi ที่รองรับ รวมถึงไดรเวอร์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นอัตโนมัติ

หมายเหตุ
เมื่อคุณเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์และกด F1 อินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager จะแสดงตามค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้อินเทอร์เฟซแบบข้อความเพื่อกำหนดค่าระบบ (Setup Utility) ได้อีกด้วย จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager คุณสามารถเลือกเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่และเข้าถึงอินเทอร์เฟซแบบข้อความได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดให้อินเทอร์เฟซแบบข้อความเป็นอินเทอร์เฟซเริ่มต้น ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด F1
Lenovo XClarity Provisioning Manager มอบรายการสรุปข้อมูลระบบสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด ซึ่งมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:
 • การตั้งค่า UEFI ใช้ฟังก์ชันนี้ในการกำหนดค่าการตั้งค่าระบบ UEFI ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าโปรเซสเซอร์, ลำดับการเริ่มต้นระบบและการรักษาความปลอดภัยผู้ใช้ คุณยังสามารถดูเหตุการณ์ POST และบันทึกเหตุการณ์ระบบ (SEL) ได้อีกด้วย

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ ใช้ฟังก์ชันนี้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Lenovo XClarity Controller, Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), Lenovo XClarity Provisioning Manager และไดรเวอร์อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ

 • การตั้งค่า RAID ใช้ฟังก์ชันนี้ในการกำหนดค่า RAID ของเซิร์ฟเวอร์ ฟังก์ชันนี้นำเสนอตัวช่วยสร้างแบบกราฟิกที่ใช้งานง่าย ซึ่งรองรับกระบวนการแบบรวมศูนย์สำหรับการตั้งค่า RAID สำหรับอะแดปเตอร์ RAID หลายชนิด นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่า RAID ขั้นสูงจากการตั้งค่า UEFI ได้

 • การติดตั้ง OS ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปรับใช้ระบบปฏิบัติการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีโหมดการแนะนำการติดตั้งที่ใช้งานง่าย สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการโดยใช้งานโหมดที่ไม่ต้องดูแลหลังจากที่คุณเลือกเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าพื้นฐาน ไดรเวอร์อุปกรณ์จะติดตั้งโดยอัตโนมัติ

  และยังมีโหมดการติดตั้งด้วยตนเอง คุณสามารถส่งออกไดรเวอร์จากระบบ ติดตั้งระบบปฏิบัติการด้วยตนเอง และจากนั้นจึงติดตั้งไดรเวอร์ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่ต้องไปที่เว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์ใหม่

  หมายเหตุ
  ในโหมดแนะนำการติดตั้ง คุณสามารถส่งออกการตั้งค่าการติดตั้งระบบปฏิบัติการไปยังไฟล์การตอบสนองได้ในระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการ จากนั้นจึงใช้ฟังก์ชันนำเข้าในเมนูการโคลนเพื่อนำการตั้งค่าการติดตั้งระบบปฏิบัติการนั้นไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย
 • การโคลน

  ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อโคลนการตั้งค่าในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ Lenovo อีกเครื่องหนึ่งที่มีการกำหนดค่าใกล้เคียงกัน
  • ส่งออก: ส่งออกการตั้งค่า UEFI, RAID และ BMC ของเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันไปยังไฟล์เกี่ยวข้อง และบันทึกไฟล์เหล่านั้นลงในไดรฟ์จัดเก็บ USB หรือโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน

  • นำเข้า: นำการตั้งค่า UEFI, RAID, BMC และการติดตั้งระบบปฏิบัติการไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายโดยใช้ไฟล์ที่คุณบันทึกไว้

 • การวินิจฉัย ใช้ฟังก์ชันนี้ในการดูสถานภาพของอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์โดยรวม และเพื่อดำเนินการวินิจฉัยฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และหน่วยความจำ คุณยังสามารถรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงที่สามารถบันทึกลงในอุปกรณ์ USB และส่งไปยังบริการสนับสนุนของ Lenovo ได้
  หมายเหตุ
  ข้อมูลการซ่อมบำรุงที่รวบรวมโดย Lenovo XClarity Provisioning Manager จะไม่รวมบันทึกระบบปฏิบัติการ ในการรวบรวมบันทึกระบบปฏิบัติการและข้อมูลการซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ ให้ใช้ Lenovo XClarity Essentials OneCLI

เอกสารสำหรับ Lenovo XClarity Provisioning Manager สามารถดูได้ที่:

เอกสารแบบออนไลน์ของ Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Essentials

Lenovo XClarity Essentials (LXCE) เป็นคอลเลกชันของยูทิลิตีการจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่มีวิธีการไม่ซับซ้อนเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ Lenovo ThinkSystem, System x และ Thinkserver ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน

Lenovo XClarity Essentials ประกอบด้วยยูทิลิตีดังต่อไปนี้:

 • Lenovo XClarity Essentials OneCLI คือคอลเลกชันของแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่งต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อ

  • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

  • รวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเซิร์ฟเวอร์ หาก่คุณเรียกใช้ Lenovo XClarity Essentials OneCLI จากระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ (ภายใน) คุณก็จะสามารถรวบรวมบันทึกระบบปฏิบัติการได้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกดูข้อมูลการซ่อมบำรุงที่รวบรวมมา หรือส่งข้อมูลการซ่อมบำรุงไปยังบริการสนับสนุนของ Lenovo ได้อีกด้วย

  • อัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์อุปกรณ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Lenovo XClarity Essentials OneCLI ช่วยในการดาวน์โหลด UpdateXpress System Packs (UXSPs) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และอัปเดตสิ่งที่เฟิร์มแวร์และไดรเวอร์อุปกรณ์เพย์โหลดทั้งหมดภายใน UXSP

  • ดำเนินการฟังก์ชันปลีกย่อยต่างๆ เช่น การรีบูตเซิร์ฟเวอร์หรือการรีบูต BMC

  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo XClarity Essentials OneCLI ดูที่:

  เว็บไซต์ Lenovo XClarity Essentials

  เอกสารสำหรับ Lenovo XClarity Essentials OneCLI สามารถดูได้ที่:

  Lenovo XClarity Essentials Information Center

 • Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC) คือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ใช้ UpdateXpress System Packs และอัปเดตแต่ละรายการกับระบบของคุณ

  ด้วยการใช้Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator คุณจะสามารถ:
  • อัปเดตเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อิมเมจ ISO หรือ CD

  • อัปเดตเซิร์ฟเวอร์โดยใช้คีย์ USB

  • อัปเดตเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเทอร์เฟส Preboot Execution Environment (PXE)

  • อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ในโหมดแบบไม่มีผู้ดูแล

  • อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ในโหมด Serial Over LAN (SOL)

  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator ดูที่:

  เว็บไซต์ของ XClarity Essentials Bootable Media Creator

 • Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress คือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ใช้ UpdateXpress System Packs และอัปเดตแต่ละรายการกับระบบของคุณ

  ด้วยการใช้Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress คุณจะสามารถ:
  • อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ภายใน

  • อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

  • สร้างที่เก็บการอัปเดต

  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress ดูที่:

  เว็บไซต์ของ Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress

Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller เป็นโปรเซสเซอร์การจัดการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์การบริการ Integrated Management Module (IMM) รุ่นที่สาม ที่รวมฟังก์ชันการทำงานของโปรเซสเซอร์การบริการ, Super I/O, ตัวควบคุมวิดีโอ และความสามารถของ Remote Presence ไว้ในชิปตัวเดียวบนแผงระบบของเซิร์ฟเวอร์

การเข้าถึงตัวประมวลผลการจัดการมีสองวิธี ได้แก่:
 • เว็บอินเทอร์เฟซ หากต้องการเข้าถึงเว็บอินเทอร์เฟซให้ชี้เบราเซอร์ของคุณไปยังที่อยู่ IP สำหรับตัวประมวลผลการจัดการ

 • อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซ CLI โดยใช้ SSH หรือ Telnet ในการเข้าสู่ระบบตัวประมวลผลการจัดการ

เมื่อใดก็ตามที่มีการจ่ายพลังงานให้เซิร์ฟเวอร์ ตัวประมวลผลการจัดการจะพร้อมใช้งาน จากอินเทอร์เฟซตัวประมวลผลการจัดการ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ได้:
 • เฝ้าดูอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์

 • เปิดและปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์

 • ดูบันทึกเหตุการณ์ระบบและบันทึกการตรวจสอบระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์

 • ใช้ฟังก์ชันการจัดการจากระยะไกลเพื่อรเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์

เอกสารสำหรับ Lenovo XClarity Controller สามารถดูได้ที่:

เอกสารแบบออนไลน์ของ Lenovo XClarity Controller

Lenovo Capacity Planner

Lenovo Capacity Planner เป็นเครื่องมือการประเมินการใช้พลังงานที่ช่วยเพิ่มระดับการวางแผนศูนย์ข้อมูล โดยช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT และทีมเตรียมการขายสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่สำคัญของแร็ค เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดต่างๆ Lenovo Capacity Planner สามารถคำนวณการใช้พลังงาน, กระแส, หน่วยวัดความร้อนระบบอังกฤษ (BTU) และอัตราโวลต์-แอมแปร์ (VA) ในแบบไดนามิกที่ระดับแร็ค จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปรับใช้ระบบขนาดใหญ่ได้

Lenovo Capacity Planner ประกอบด้วยฟังก์ชันดังต่อไปนี้:
 • การประเมินพลังงานและความร้อนของเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่าย และการสร้างรายงานการประเมิน

 • การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์, ปริมาณการทำงาน, รุ่นเทอร์โบของ CPU และความเร็วพัดลมแบบปรับแต่งได้สำหรับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน

 • การกำหนดค่าแบบปรับแต่งได้ระดับตัวเครื่องและระดับโหนดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Flex System และเซิร์ฟเวอร์ความหนาแน่นสูง

 • มีคำแนะนำในการกำหนดค่าหน่วยความจำที่เห็นภาพ เพื่อให้หน่วยความจำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo Capacity Planner ได้ที่:

เว็บไซต์ Lenovo Capacity Planner

Lenovo Business Vantage

Lenovo Business Vantage เป็นชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยที่ออกแบบมาให้ทำงานกับอะแดปเตอร์ Trusted Cryptographic Module (TCM) เพื่อปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รักษาข้อมูลผู้ใช้ให้ปลอดภัย และลบข้อมูลที่เป็นความลับออกจากไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์อย่างสมบูรณ์

Lenovo Business Vantage ประกอบด้วยฟังก์ชันดังต่อไปนี้:
 • ความปลอดภัยของข้อมูล เข้ารหัสไฟล์เพื่อสร้างความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้อะแดปเตอร์ TCM

 • การลบโดยสมบูรณ์ ลบข้อมูลที่เป็นความลับออกจากฮาร์ดดิสก์ เครื่องมือนี้ทำการลบโดยปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานอุตสาหกรรม และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกระดับการลบต่างๆ ได้

 • การป้องกัน USB อัจฉริยะ ห้ามการเข้าใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตกับพอร์ต USB ของอุปกรณ์ต่างๆ

 • ความปลอดภัยของข้อมูลทาง USB เข้ารหัสไฟล์เพื่อให้ข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB มีความปลอดภัย

หมายเหตุ
เครื่องมือนี้มีเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo Business Vantage ได้ที่:

เว็บไซต์ Lenovo Business Vantage