Skip to main content

ไฟล์ PDF

เอกสารต่อไปนี้มีให้ใช้งานในรูปแบบ PDF

หมายเหตุ

คุณอาจต้องดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader เพื่อดูหรือพิมพ์เอกสารเหล่านี้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่:

เว็บไซต์ดาวน์โหลด Adobe Reader

 • เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

  เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว จะให้รายละเอียดโดยรวมของผลิตภัณฑ์และขั้นตอนระดับสูงที่จำเป็นในการติดตั้งและตั้งค่าผลิตภัณฑ์:
  • มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

  • การตั้งค่าระบบ

  • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

  • คุณสามารถรับการสนับสนุนได้ดังนี้

 • คู่มือการติดตั้ง

  คู่มือการติดตั้ง จะอธิบยารายละเอียดของขั้นตอนที่จำเป็นในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ คู่มือจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
  • ข้อมูลเบื้องต้น

  • ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์

  • การติดตั้งส่วนประกอบเสริม

  • การกำหนดค่าระบบ

  • การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเริ่มต้น

 • คู่มือการบำรุงรักษา

  คู่มือการบำรุงรักษา แสดงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์การซ่อมบำรุงที่สามารถทำได้ คู่มือจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
  • ข้อมูลเบื้องต้น

  • ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์

  • การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์

  • การระบุปัญหา

 • รายการอ้างอิงข้อความและรหัส

  รายการอ้างอิงข้อความและรหัส จะแสดงข้อผิดพลาดและผลลัพธ์การทดสอบที่เป็นไปได้ ขณะใช้งานการกำหนดค่าและเครื่องมือการจัดการ ซึ่งรวมเหตุการณ์จากเครื่องมือซอฟต์แวร์ต่อไปนี้:
  • Lenovo XClarity Controller

  • Lenovo XClarity Essentials OneCLI

  • Lenovo XClarity Provisioning Manager

 • การอ้างอิงการรวบรวมหน่วยความจำ

  การอ้างอิงการรวบรวมหน่วยความจำ แสดงลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำสำหรับโปรเซสเซอร์แต่ละตัวและการกำหนดค่าหน่วยความจำที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ
  • โหมดหน่วยความจำแบบอิสระ

  • โหมดการมิเรอร์หน่วยความจำ

  • โหมด การสแปร์หน่วยความจำ