Skip to main content

ติดตั้งแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงระบบ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • การถอดและติดตั้งส่วนประกอบนี้ต้องอาศัยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม

 • อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอน

 1. จัดแนวแผงระบบกับพอร์ตอนุกรมและพอร์ต VGA ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ค่อยๆ วางแผงระบบลงในตัวเครื่อง
  1. เลื่อนสายของพัดลมไปข้างๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไม่กีดขวางการติดตั้งแผงระบบ
  2. วางแผงระบบตามแนวราบลงในตัวเครื่อง จับคู่รูสกรูบนแผงระบบให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันบนตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การติดตั้งแผงระบบ
   System board installation
 2. ขันสกรูแปดตัวเพื่อยึดแผงระบบกับตัวเครื่องตามลำดับการติดตั้งตามภาพ
  รูปที่ 2. ตำแหน่งของสกรูบนแผงระบบ
  System-board screws location
  หมายเหตุ
  • ลำดับและตำแหน่งของการติดตั้งสกรู :
   1 ด้านซ้ายล่าง5 ใกล้ส่วนหัว USB 3.0 / 2.0 ด้านหน้า
   2 ด้านขวาบน6 ใกล้ปุ่ม NMI
   3 ด้านซ้ายบน7 ใกล้แบตเตอรี่ CMOS
   4 ด้านขวาล่าง8 ระหว่างขั้วต่อ SATA และขั้วต่อไฟฟ้าระบบ
  • สำหรับการอ้างอิง แรงบิดที่ต้องใช้ในการขันหรือถอดสกรูจนสุดคือ 5.0 +/- 0.5 ปอนด์-นิ้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งโปรเซสเซอร์ โปรดดู ติดตั้งโปรเซสเซอร์

 2. ติดตั้งตัวระบายความร้อน ดู ติดตั้งตัวระบายความร้อน

 3. ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ดู ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

 4. เชื่อมต่อสายแผงตัวดำเนินการด้านหน้าเข้ากับแผงระบบ ดู การเดินสายแผงด้านหน้า

 5. เชื่อมต่อสายเคเบิลของพัดลมเข้ากับแผงระบบโดยกดลงจนกว่าจะคลิกเข้าที่ ดู การเดินสายพัดลม

 6. เชื่อมต่อสายอะแดปเตอร์บูต M.2 เข้ากับแผงระบบ โปรดดู การเดินสายอะแดปเตอร์บูต M.2

 7. เชื่อมต่อสายกับแบ็คเพลทหรือแบ็คเพลนเข้ากับแผงระบบ โปรดดู การเดินสายแบ็คเพลนและแบ็คเพลท

 8. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe ดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe

 9. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe เข้ากับช่องเสียบ PCIe 3 ดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe (ช่องเสียบ 3)

 10. ติดตั้งแผ่นกั้นลม ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 11. ติดตั้งฝาครอบด้านบน โปรดดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 12. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

 13. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

 14. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ (VPD) ใหม่ ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่ออัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง ดู อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

 15. เปิดใช้งาน TPM ดู เปิดใช้งาน TPM

 16. หรือเปิดใช้งานการบูต UEFI ที่ปลอดภัย ดู เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube