Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

ก่อนที่คุณจะติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ถอดแผงครอบออกจากช่องใส่ไดรฟ์ เก็บแผงครอบไว้ในที่ปลอดภัย

 3. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีไดรฟ์ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

หมายเหตุ
เมื่อติดตั้งไดรฟ์ SATA แปดตัว ไดรฟ์ M.2 จะถูกปิดใช้งาน

ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลื่อนไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับไดรฟ์อยู่ในตำแหน่งเปิด
 2. ปิดที่จับถาดไดรฟ์เพื่อล็อคไดรฟ์เข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
  2.5-inch hot-swap drive installation
  รูปที่ 2. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
  3.5-inch hot-swap drive installation
หลังจากที่คุณติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ทั้งหมดแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

 2. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube