Skip to main content

ถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า (HDD รุ่น 2.5 นิ้ว)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า (HDD รุ่น 2.5 นิ้ว)

ก่อนจะถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า (HDD รุ่น 2.5 นิ้ว) ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์ ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดูที่ ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)

ในการถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า (HDD รุ่น 2.5 นิ้ว) ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ถอดสายแผงตัวดำเนินการด้านหน้าออกจากแผงระบบ
  รูปที่ 1. การถอดสายแผงตัวดำเนินการด้านหน้า (HDD รุ่น 2.5 นิ้ว)
  Front operator panel (2.5-inch HDD model) cables removal
 2. ถอดสกรูสองตัวที่ยึดแผงตัวดำเนินการด้านหน้าออก
  รูปที่ 2. การถอดสกรู
  Screws removal
 3. เลื่อนแผงตัวดำเนินการด้านหน้าออกจากเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 3. การถอดแผงตัวดำเนินการด้านหน้า
  Front operator panel removal

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube