Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนแบบ Hot-swap

ก่อนจะติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
หมายเหตุ
  • ภาพประกอบต่อไปนี้อาจแตกต่างจากแบ็คเพลนของคุณเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า

  • หากใช้ตัวประมวลผล 95 W เซิร์ฟเวอร์จะไม่รองรับแบ็คเพลนของไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว

ในการติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนแบบ Hot-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
2.5-inch hot-swap drive backplane installation
ตารางที่ 1. หมุดในตัวเครื่อง
1 หมุด2 รูที่สอดคล้องกัน
รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
3.5-inch hot-swap drive backplane installation
ตารางที่ 2. หมุดในตัวเครื่อง
1 หมุด2 รูที่สอดคล้องกัน
  1. จัดแนวหมุดสองหมุดบนแบ็คเพลนให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง
  2. วางแบ็คเพลนลงในตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดสอดผ่านรูและแบ็คเพลนยึดเข้าที่
หลังจากที่คุณติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนแบบ Hot-swap แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เชื่อมต่อสายแบ็คเพลนกับชุดแบ็คเพลน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเดินสายภายใน

  2. ติดตั้งไดรฟ์และปลอกไดรฟ์ทั้งหมดในช่องใส่ไดรฟ์ (โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap)

  3. ติดตั้งฝาครอบด้านบนลงบนเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน)

  4. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็คหากจำเป็น

  5. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube