Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลท

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลท

ก่อนการติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
หมายเหตุ
ภาพประกอบต่อไปนี้อาจแตกต่างจากแบ็คเพลทของคุณเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า

ในการติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลท
Backplate installation
ตารางที่ 1. หมุดในตัวเครื่อง
1 หมุด
  1. เสียบแบ็คเพลทลงในตัวเครื่องโดยทำมุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดอิงกับแบ็คเพลทที่ด้านหลัง
  2. หมุนแบ็คเพลทขึ้นไปทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์
  3. ปิดคลิปยึดเพื่อยึดแบ็คเพลทให้เข้าที่
หลังจากติดตั้งแบ็คเพลทของไดรฟ์แบบ Simple-swap ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เชื่อมต่อสายแบ็คเพลทเข้ากับแผงระบบและอะแดปเตอร์ RAID (หากติดตั้ง) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเดินสายภายใน

  2. ติดตั้งไดรฟ์และปลอกไดรฟ์ทั้งหมดในช่องใส่ไดรฟ์ (โปรดดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap)

  3. ติดตั้งฝาครอบด้านบนลงบนเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน)

  4. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็คหากจำเป็น

  5. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube