Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID

ก่อนจะติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. อ่านเนื้อหาส่วนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างไร้กังวล
 2. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

 3. ค้นหาขั้วต่ออะแดปเตอร์ RAID (โปรดดู ขั้วต่อของแผงระบบ)

หมายเหตุ
ช่องเสียบ RAID แบบออนบอร์ดมีไว้สำหรับอะแดปเตอร์ RAID โดยเฉพาะ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมีอะแดปเตอร์ RAID ในส่วนประกอบตัวยก PCIe ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า

ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รูปที่ 1. การติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID
RAID adapter installation
 1. ถอดสกรูสองตัวเพื่อถอดโครงยึดออก
 2. เชื่อมต่อสายเคเบิลภายใน โปรดดู การเดินสายภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 3. วางอะแดปเตอร์ RAID ลงบนเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นกดให้แน่นเข้ากับขั้วต่อ
 4. ติดตั้งสกรูเพื่อยึดอะแดปเตอร์
  ข้อควรสนใจ
  หากคุณกำลังติดตั้งอะแดปเตอร์ Lenovo ThinkSystem RAID 730-8i แคช 1GB PCIe 12 Gb คุณต้องซื้อสกรูโดยเฉพาะ (หมายเลขชิ้นส่วน FRU: 01PF106) เพื่อยึดอะแดปเตอร์
  หมายเหตุ
  โปรดทราบว่าหมายเลขชิ้นส่วน FRU อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือเจ้าหน้าที่ของ Lenovo สำหรับข้อมูลโดยละเอียด
หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งฝาครอบด้านบนลงบนเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน)

 2. ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ 1 หากใช้แหล่งจ่ายไฟรุ่นสำรอง (โปรดดู ติดตั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap)

 3. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็คหากจำเป็น

 4. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดกลับเข้าที่

 5. กำหนดค่าอาเรย์ RAID โดยใช้การกำหนดค่า Setup Utility

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube