Skip to main content

ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe บนแผงระบบหรือส่วนประกอบตัวยก

หมายเหตุ
 • เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะรองรับช่องเสียบ PCIe 5 เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว

 • อย่าติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe กับขั้วต่อ Small-Form-Factor (SFF) ในช่อง PCIe 6

 • รองรับเฉพาะอะแดปเตอร์ PCIe ของ Lenovo ServerProven® เท่านั้น Lenovo ไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ของ Lenovo รองรับอะแดปเตอร์ PCIe ที่ไม่ใช่ของ Lenovo ServerProven® ซึ่งจัดจำหน่ายโดยผู้ผลิตอื่นที่ไม่ใช่ Lenovo

 • เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตที่มีขั้วต่อ RJ-45 ให้ทำตามลำดับการติดตั้งต่อไปนี้:
  ตารางที่ 1. ลำดับติดตั้งการ์ดอีเทอร์เน็ตที่มีขั้วต่อ RJ-45
  จำนวนโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งช่อง PCIe
  โปรเซสเซอร์ 1 ตัว4, 2, 6, 3, 1
  โปรเซสเซอร์ 2 ตัว4, 2, 6, 3, 5, 1