Skip to main content

ถอดฝานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฝานิรภัย

ในการถอดฝานิรภัย ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการถอดได้ที่:

 1. ใช้กุญแจเพื่อปลดล็อคฝานิรภัยไปยังตำแหน่งเปิด
  รูปที่ 1. การปลดล็อคฝานิรภัย
  Unlocking the security bezel

 2. กดสลักปลดล็อค 1 แล้วหมุนฝานิรภัยออกด้านนอกเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การถอดฝานิรภัย
  Security bezel removal

  ข้อควรสนใจ

  ก่อนที่คุณจะจัดส่งตู้แร็คที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดตั้งและล็อคฝานิรภัยใหม่อีกครั้งให้เข้าที่