Skip to main content

ติดตั้งแผงระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงระบบ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแผงระบบไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีบนด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแผงระบบออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ติดตั้งแผงระบบลงในเซิร์ฟเวอร์
  รูปที่ 1. การติดตั้งแผงระบบ
  System board installation

  1. ยกที่จับ 1 และยกสลักปลดล็อค 2 ขึ้นพร้อมกัน เพื่อวางแผงระบบลงในตัวเครื่อง
  2. เลื่อนแผงระดับไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์จนกว่าแผงระบบจะยึดเข้าที่ ตรวจดูให้แน่ใจว่า:
   • แผงระบบใหม่ยึดด้วยหมุดกำหนดตำแหน่ง 3 บนตัวเครื่อง

   • ขั้วต่อด้านหลังบนแผงระบบใหม่ถูกเสียบเข้ากับช่องที่สอดคล้องกันในแผงด้านหลัง

   • สลักปลดล็อค 2 จะยึดแผงระบบให้เข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. เดินสายและยึดสายในเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลการเดินสายโดยละเอียดสำหรับแต่ละส่วนประกอบใน การเดินสายภายใน

 2. ติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง หากคุณถอดออก ดู ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง

 3. ติดตั้งแผ่นกั้นลม หากคุณถอดออก ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม

 4. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู ติดตั้งฝาครอบด้านบน

 5. ดันแหล่งจ่ายไฟลงในช่องใส่จนกว่าจะคลิกเข้าที่

 6. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ แล้วเปิดเซิร์ฟเวอร์

 7. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องของแผงระบบ ดู อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

 8. เปิดใช้งาน TPM ดู เปิดใช้งาน TPM

 9. หรือเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัย ดู เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube