Skip to main content

ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้แสดงวิธีถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว คุณสามารถถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. ได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์ที่ติดตั้งในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว
 3. ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังออกจากแผงระบบหรืออะแดปเตอร์ PCIe
  1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ
  2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย
   หมายเหตุ
   การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ
   รูปที่ 1. การถอดสายเคเบิล

 4. จับตำแหน่งสัมผัสสีน้ำเงินทั้งสองจุด แล้วยกตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังออกจากตัวเครื่องโดยตรง
  รูปที่ 2. การถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังออก
  Rear drive cage removal

 5. หากแบ็คเพลนด้านหลังถูกนำกลับมาใช้ ให้ถอดแบ็คเพลนด้านหลังออก ดู ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับการแนะนำให้ส่งคืนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังตัวเก่า ให้ทำตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และใช้วัสดุในการห่อที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube