Skip to main content

แยกชิ้นส่วนประกอบแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนส่วนประกอบแผงระบบก่อนรีไซเคิล

ก่อนแยกชิ้นส่วนประกอบแผงระบบ:

 1. ถอดส่วนประกอบแผงระบบออกจากเซิร์ฟเวอร์ ดู ถอดแผงโปรเซสเซอร์

 2. โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ

 1. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  ตารางที่ 1. ประเภทสกรู
  ประเภทสกรูจำนวนประเภทเครื่องมือ
  12ไขควงหกเหลี่ยม PH2
  5
  รูปที่ 1. แยกส่วนประกอบแผงระบบ

  Loosening system board assembly screws

 2. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  รูปที่ 2. การแยกชิ้นส่วนแผง IO


  หมายเหตุ

  เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนสัมผัสของแผง IO เกิดความเสียหาย บีบและยกพลันเจอร์บนแผง IO ขึ้นเล็กน้อย และดึงแผง IO ออก ระหว่างการดึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผง IO ยังอยู่ในแนวนอนที่สุด

 3. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  รูปที่ 3. แยกส่วนประกอบแผงระบบ

  แยกชิ้นส่วนต่อไปนี้ออกจากส่วนประกอบแผงระบบ:

  • 1 สายแบบผนัง (ด้านซ้าย)

  • 2 โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

  • 3 แผง I/O ระบบ

  • 4 สายแบบผนัง (ด้านขวา)

  • 5 ที่จับ

  • 6 แผ่นโลหะที่รองรับ

  แยกส่วนประกอบแผงระบบออกจากแผ่นโลหะที่รองรับ

หลังจากแยกชิ้นส่วนส่วนประกอบแผงระบบแล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น