Skip to main content

ติดตั้งแผ่นกั้นลมชุดแหล่งจ่ายไฟ

ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีติดตั้งแผ่นกั้นลมชุดแหล่งจ่ายไฟ

เกี่ยวกับงานนี้

S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรสนใจ

อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ติดตั้งแผ่นกั้นลมชุดแหล่งจ่ายไฟ
    รูปที่ 1. การติดตั้งแผ่นกั้นลมชุดแหล่งจ่ายไฟ

    1. จัดแนวรูสกรูบนแผ่นกั้นลมให้ตรงกับตัวเครื่อง และวางแผ่นกั้นลมลง
    2. ขันสกรูให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกั้นลมยึดแน่นดีแล้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ