Skip to main content

ถอดสาย LCD ภายนอก (ตัวเครื่อง 4 x 3.5 นิ้ว)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสาย LCD ภายนอก

ในการกําหนดค่าตัวเครื่องขนาด 4 x 3.5 นิ้ว สาย LCD ภายนอกเป็นอุปกรณ์เสริม คุณสามารถเลือกติดตั้งหรือถอดสายได้ตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ โปรดดูตำแหน่งของสาย LCD ภายนอก จากมุมมองด้านหน้าตามที่แสดงด้านล่าง
รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าพร้อมสายเคเบิลติดตั้งอยู่

1 ขั้วต่อสาย LCD ภายนอก

รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้าที่มีการติดตั้งแผงครอบ

1 แผงครอบสำหรับขั้วต่อสาย LCD ภายนอก

หมายเหตุ
ก่อนติดตั้งสาย ให้ถอดปลอกออกก่อน หลังจากถอดสายแล้ว ให้ติดตั้งปลอกในภายหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

ต่อไปนี้จะแสดงวิธีการถอดสาย LCD ภายนอกออกจากตัวเครื่อง

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู ถอดฝานิรภัย
 3. ถอดสาย LCD ภายนอกออกจากแผงโปรเซสเซอร์
 4. หากต้องการดูสลักขั้วต่อสายภายในตัวเครื่องให้ชัดขึ้น ให้ถอดโมดูล I/O ด้านหน้าออกก่อน
  รูปที่ 3. การถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

  1. ถอดสกรูที่ยึดโมดูล I/O ด้านหน้า
  2. เลื่อนโมดูล I/O ด้านหน้าออกจากตัวเครื่องด้านหน้า
 5. ถอดสาย LCD ภายนอก
  รูปที่ 4. การถอดสาย LCD ภายนอก
  Removal of the front I/O assembly

  1. เขี่ยสลักขั้วต่อโดยให้ปลายของไขควงปากแบน (3 หรือ 4 มม.) เพื่อปลดขั้วต่อออกจากตัวเครื่อง
  2. ดึงสายออกจากด้านหลัง
 6. ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้ากลับเข้าที่ตัวเครื่อง
  รูปที่ 5. การติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า

  1. เสียบโมดูล I/O ด้านหน้าเข้ากับตัวเครื่องด้านหน้า
  2. ขันสกรูเพื่อยึดโมดูล I/O ด้านหน้าให้เข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง