Skip to main content

ติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวพร้อมกับชุดอัพเกรด GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียว และชุดอัพเกรด GPU

หมายเหตุ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์มแฟคเตอร์ของ GPU โปรดดู ข้อมูลจำเพาะของ GPU

 • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีอะแดปเตอร์ RAID ติดตั้งอยู่ในช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ หากคุณต้องการติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวเพื่ออัพเกรดเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณต้องใช้ชุดอัพเกรด GPU นี้ ชุดอัพเกรด GPU ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:
  • โครงยึดแบบต่ำสำหรับอะแดปเตอร์ RAID 930-8i หรือ 930-16i (หมายเลขชิ้นส่วนบนป้ายโครงยึด: SB47A19064)

  • โครงยึดแบบต่ำสำหรับอะแดปเตอร์ RAID 730-8i (หมายเลขชิ้นส่วนบนป้ายโครงยึด: SB47A19108)

  • โครงยึดแบบต่ำสำหรับอะแดปเตอร์ RAID 530-8i, 430-8i หรือ 430-16i (หมายเลขชิ้นส่วนบนป้ายโครงยึด: SB47A19050)

  • สกรูสองตัว

  • สายสัญญาณของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 8x ของ ThinkSystem

  • สายสัญญาณของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 10x ของ ThinkSystem

 • สามารถติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวได้ในช่องเสียบ PCIe 2 แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวเท่านั้น

ก่อนการติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียวกับชุดอัพเกรด GPU ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุ GPU ใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำ GPU ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

เมื่อต้องการติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียว และชุดอัพเกรด GPU ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. ถอดอะแดปเตอร์ RAID ออกจากช่องเสียบอะแดปเตอร์ RAID บนแผงระบบ โปรดดู ถอดอะแดปเตอร์ RAID
 2. เลือกโครงยึดแบบต่ำที่สอดคล้องกันสำหรับอะแดปเตอร์ RAID และติดตั้งโครงยึดกับอะแดปเตอร์ RAID ด้วยสกรูสองตัวที่ให้มาในชุดอัพเกรด GPU นี้
  รูปที่ 1. การติดตั้งโครงยึดแบบต่ำกับอะแดปเตอร์ RAID
  Installing the low-profile bracket to the RAID adapter
 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID ในช่องเสียบ PCIe 1 แล้วติดตั้ง GPU ในช่อง PCIe 2 แบบความสูงปกติ ความยาวครึ่งหนึ่ง โปรดดู ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe
 4. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ RAID กับแบ็คเพลนโดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ช่อง ให้เชื่อมต่อสายสัญญาณ SAS บนเซิร์ฟเวอร์กับอะแดปเตอร์ RAID

  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง ให้ถอดสายสัญญาณ SAS เก่าออกจากแบ็คเพลน และใช้สายเคเบิลขนาด 2.5 นิ้ว 8x ในชุดอัพเกรด GPU นี้เพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ RAID กับแบ็คเพลน

  • สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบช่อง ให้ถอดสายสัญญาณ SAS เก่าออกจากแบ็คเพลน และใช้สายเคเบิลขนาด 2.5 นิ้ว 10x ในชุดอัพเกรด GPU นี้เพื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ RAID กับแบ็คเพลน

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มี GPU แบบความสูงปกติ ความยาวครึ่งหนึ่ง โปรดดู การเดินสายภายใน

หลังจากติดตั้ง GPU แบบเต็มความสูงและความยาวครึ่งเดียว:
 1. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกกลับเข้าที่ โปรดดู ติดตั้งการ์ดตัวยก

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์