Skip to main content

ถอดฝานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฝานิรภัย

ในการถอดฝานิรภัย ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

 1. ใช้กุญแจเพื่อปลดล็อคฝานิรภัย
  รูปที่ 1. ปลดล็อคฝานิรภัย
  Unlock the security bezel.

 2. กดสลักปลดล็อคสีน้ำเงิน 1 แล้วหมุนฝานิรภัยออกด้านนอกเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 2. การถอดฝานิรภัย
  Open the security bezel.

  ข้อควรสนใจ

  ก่อนที่คุณจะจัดส่งตู้แร็คที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดตั้งและล็อคฝานิรภัยใหม่อีกครั้งให้เข้าที่