Skip to main content

ติดตั้งแผงพัดลม

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแผงพัดลม

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ก่อนการติดตั้งแผงพัดลม ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแผงพัดลมใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแผงพัดลมตัวใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งแผงพัดลม ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube
รูปที่ 1. การติดตั้งแผงพัดลม
Fan board installation

 1. ค่อยๆ วางแผงพัดลมลงในถาดแผงระบบ
 2. ขันสกรูสี่ตัวและยกที่จับขึ้นเพื่อยึดแผงพัดลม
 3. ติดตั้งสกรูของแผ่นกั้นลม
 4. ติดตั้งแผ่นกั้นลมขนาดเล็กลงในถาดแผงระบบ
หลังการติดตั้งแผงพัดลม:
 1. เชื่อมต่อสายไฟ สาย Sideband และสายอื่นๆ ของแผงพัดลมที่คุณถอดออกก่อนหน้านี้ ดู การเดินสายภายใน

 2. ติดตั้งพัดลมระบบ โปรดดู ติดตั้งพัดลมระบบ

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์