Skip to main content

การเปลี่ยนโมดูลระบายความร้อนด้วยของเหลว Lenovo Neptune (TM) (เฉพาะช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งโมดูลระบายความร้อนด้วยของเหลว (LACM) Lenovo Neptune (TM) โมดูลนี้ยังเรียกอีกอย่างได้ว่าโมดูลระบายความร้อนแบบลูปปิด

สำคัญ
  • งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

  • เมื่อเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งโมดูล LACM (โมดูลระบายความร้อนแบบลูปปิด) คุณต้องติดตั้งที่จับ (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) ก่อน หากต้องการติดตั้งหรือถอดแผงโปรเซสเซอร์, แผง I/O, โปรเซสเซอร์ และแผง PIB อย่างไรก็ดี ขณะเปลี่ยนโมดูล LACM ตัวเก่าเป็นโมดูลตัวใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งที่จับ (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) เนื่องจากโมดูล LACM ตัวใหม่มีที่จับอยู่แล้ว