Skip to main content

ถอดโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune (TM)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูลแบบ Liquid to Air (ต่อไปนี้จะเรียกว่า L2AM) Lenovo Neptune (TM)

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว
S011
sharp edge
ข้อควรระวัง
ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) ติดตั้งอยู่เมื่อถอดหรือติดตั้ง L2AM อย่าสัมผัสส่วนที่ยื่นออกมาของ หม้อน้ำ การสัมผัสส่วนที่ยื่นออกมาของ หม้อน้ำ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ L2AM
เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง
รายการประเภทไขควงแรงบิดประเภทสกรู
ไขควงหกเหลี่ยม T20สกรู Torx T20

ขั้นตอน

 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอดแบ็คเพลนและสายแบ็คเพลน หากจําเป็น ดู ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว และ การเดินสายไฟ/ไซด์แบนด์
 3. ถอดสายปั๊มและสายตรวจจับการรั่วไหลของโมดูล L2AM ออกจากขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune (TM)
  หมายเหตุ
  • หากคุณจำเป็นต้องถอดสายออกจากส่วนประกอบแผงระบบ ให้ปลดสลักทั้งหมดหรือแถบปลดแถบบนขั้วต่อสายออกก่อน การไม่ปลดแถบก่อนถอดสายออกจะสร้างความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนส่วนประกอบแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบ

  • ขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบของคุณอาจดูแตกต่างไปจากขั้วต่อในภาพประกอบ แต่มีขั้นตอนการถอดเหมือนกัน

   1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ

   2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย

  รูปที่ 1. การถอดสายออกจากส่วนประกอบแผงระบบ
  Disconnecting leak detection cable

 4. เดินสายการตรวจจับการรั่วไหลอกจากคลิปยึดสายบนโมดูลตรวจจับการรั่วไหล


 5. ติดตั้ง ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) กลับเข้าที่ไปยัง L2AM


  1. วาง ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) ให้เสมอกันบน L2AM และจัดแนวรูสกรู
  2. ขันสกรูห้าตัวให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูยึดเข้าที่แล้ว
 6. ปลด L2AM ออกจากโปรเซสเซอร์


  1. คลายน็อตหกเหลี่ยม T20 แปดตัวจนสุดตามลำดับการถอดที่ระบุไว้บนป้ายตัวระบายความร้อนใน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน และ หม้อน้ำ
  2. จับตรงกลางของ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) และสกรู T20 หนึ่งตัวที่ยึดตัวระบายความร้อนเพื่อค่อยๆ ยก L2AM ออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์ หากไม่สามารถยก L2AM ออกจากช่องเสียบได้จนสุด ให้คลายน็อตหกเหลี่ยม T20 เพิ่มเติม แล้วลองยก L2AM อีกครั้ง
 7. วาง L2AM บนถาดจัดส่ง
 8. หากมีซิลิโคนนำความร้อนเก่าอยู่บนแผ่นระบายความร้อน ให้ค่อยๆ ทำความสะอาดด้านบนของแผ่นระบายความร้อนโดยใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์
 9. หรือหากคุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งโมดูล L2AM ใหม่ ให้ถอดถาดหม้อน้ำออกจากตัวเครื่อง

  1. ถอดสกรูบนถาดหม้อน้ำออก
  2. เลื่อนถาดใส่หม้อน้ำไปทางด้านซ้ายแล้วยกออกจากตัวเครื่อง
 10. ถอดแผ่นกั้นลม PSU ดู ถอดแผ่นกั้นลมชุดแหล่งจ่ายไฟ
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube