Skip to main content

การเดินสายโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune (TM)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายโมดูลแบบ Liquid to Air (L2AM) ของ Lenovo Neptune (TM)

การเดินสายโมดูลแบบ Liquid to Air

  • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อ L2AM บนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ

  • สายปั๊มหนึ่งชุดและสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลหนึ่งชุดมีให้มาพร้อมกับ L2AM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อทั้งสองสาย

หมายเหตุ

เพื่อการจัดสายที่ดียิ่งขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลไว้ในคลิปแล้ว ใช้ภาพประกอบด้านล่างและ ติดตั้งโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune (TM) สำหรับรายละเอียดสายจากไปยัง
1 ปั๊มสายปั๊มขั้วต่อปั๊ม
2 การตรวจจับการรั่วไหลสายการตรวจจับการรั่วไหลขั้วต่อการตรวจจับการรั่วไหล