Skip to main content

แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SATA ด้านหลัง

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน NVMe/SATA ด้านหลัง

แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง

รูปที่ 1. การเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
Rear 2 x 2.5'' NVMe drive backplane cable routing
จากไปยัง
1 ขั้วต่อไฟฟ้าบนแบ็คเพลนด้านหลัง
  • 1 ด้านซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/ขนาด 7 มม./ด้านหลัง บนส่วนประกอบแผงระบบ

  • 1 ด้านขวา: ขั้วต่อแถบด้านข้างแบ็คเพลนขนาด 7 มม./ด้านหลังบนส่วนประกอบแผงระบบ

2 ขั้วต่อ NVMe 0 และขั้วต่อ NVMe 1 บนแบ็คเพลนด้านหลัง2 ขั้วต่อ PCIe 1 บนส่วนประกอบแผงระบบ

แบ็คเพลนของไดรฟ์ SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

รูปที่ 2. การเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์ SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
Rear 2 x 2.5'' SATA drive backplane cable routing for other configurations
จากไปยัง
1 ขั้วต่อไฟฟ้าบนแบ็คเพลนด้านหลัง
  • 1 ด้านซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/ขนาด 7 มม./ด้านหลัง บนส่วนประกอบแผงระบบ

  • 1 ด้านขวา: ขั้วต่อแถบด้านข้างแบ็คเพลนขนาด 7 มม./ด้านหลังบนส่วนประกอบแผงระบบ

2 ขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหลัง2 ขั้วต่อ PCIe 8 บนส่วนประกอบแผงระบบ หมายเหตุ
หมายเหตุ
สำหรับการกำหนดค่าของไดรฟ์ SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด + ไดรฟ์ SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด จะเชื่อมต่อกับขั้วต่อ PCIe 9 บนส่วนประกอบแผงระบบ