Skip to main content

การ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP

ใช้ส่วนนี้เพื่อให้เข้าใจวิธีการเดินสายระหว่างการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OOC สองชุดกับส่วนประกอบแผงระบบ

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP

จากไปยัง
1 แผงจ่ายไฟฟ้าด้านหน้า OCP1 แผงจ่ายไฟฟ้าด้านหลัง OCP
2 สัญญาณอินเทอร์โพเซอร์ด้านหน้า OCP (MCIO 2)2 ขั้วต่อ PCIe 7 บนส่วนประกอบแผงระบบ
3 สัญญาณอินเทอร์โพเซอร์ด้านหน้า OCP (MCIO 1)3 ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9 ตามลำดับบนส่วนประกอบแผงระบบ
4 แถบด้านข้างด้านแผงจ่ายไฟฟ้าด้านหน้า OOC (SWIFT)4 แถบด้านข้างด้านแผงจ่ายไฟฟ้าด้านหลัง OOC (SWIFT)