Skip to main content

ติดตั้งโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune (TM)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งโมดูลแบบ Liquid to Air (L2AM) Lenovo Neptune (TM)

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว
S011
sharp edge
ข้อควรระวัง
ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม
ข้อควรสนใจ
ข้อควรระวัง
เมื่อนำ L2AM ใหม่ออกมาจากกล่องจัดส่ง ให้ยก ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ออกมาพร้อมกับถาดจัดส่งที่ติดอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ครีมระบายความร้อนบน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน เสียหาย
ข้อควรระวัง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) ติดตั้งอยู่เมื่อถอดหรือติดตั้ง L2AM อย่าสัมผัสส่วนที่ยื่นออกมาของ หม้อน้ำ การสัมผัสส่วนที่ยื่นออกมาของ หม้อน้ำ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ L2AM
เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง
รายการประเภทไขควงแรงบิดประเภทสกรู
ไขควงหกเหลี่ยม T20สกรู Torx T20

ขั้นตอน

 1. ติดตั้งแผ่นกั้นลม PSU ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลมชุดแหล่งจ่ายไฟ
 2. หากคุณถอดถาดหม้อน้ำออก ให้ติดตั้งถาดหม้อน้ำเข้ากับตัวเครื่อง

  1. วางถาดลงในตัวเครื่องให้เสมอกัน จากนั้นเลื่อนไปทางขวาเพื่อให้รูสกรูบนถาดอยู่ในแนวเดียวกับรูบนตัวเครื่อง
  2. ขันสกรูให้แน่น
 3. แยกโมดูล L2AM ออกจากถาดจัดส่ง


  1. คลายสกรูสี่ตัวบนถาดจัดส่ง L2AM

  2. จับตรงกลางของ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) และและสกรู T20 หนึ่งตัวที่ยึดหม้อน้ำเพื่อยก L2AM ขึ้นเพื่อแยกโมดูลออกจากถาดจัดส่ง

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
  ข้อควรสนใจ

  หากมีครีมระบายความร้อนอันเก่าอยู่บนตัวประมวลผล ให้ค่อยๆ ทำความสะอาดด้านบนของตัวประมวลผลโดยใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์

 5. ติดตั้ง L2AM บนส่วนประกอบแผงระบบ


  1. จัดแนวเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนป้าย ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนตัวนำโปรเซสเซอร์และโปรเซสเซอร์ ติดตั้ง L2AM ลงเข้ากับตัวนำโปรเซสเซอร์ กดตัวนำให้เข้าตำแหน่งจนกว่าคลิปจะยึดเข้าที่ทั้งสี่มุม

  2. ขันน็อตหกเหลี่ยม T20 แปดตัวให้แน่นตามลำดับการติดตั้งที่แสดงบนส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อนและหม้อน้ำ ขันสกรูจนแน่น จากนั้นตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่อยู่ใต้ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อนและช่องเสียบโปรเซสเซอร์

 6. แยก ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) ออกจากโมดูล


  1. คลายสกรูห้าตัวบน ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM)

  2. จับตรงกลางของ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน L2AM) เพื่อแยกออกจากโมดูล

 7. ติดตั้งโมดูลตรวจจับการรั่วไหลเข้ากับแผ่นกั้นลม PSU


  1. ติดตั้ง L2AM ลงบนคลิปสองอันบนแผ่นกั้นลม PSU ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดโมดูลเข้าที่แล้ว

  2. หลังยึดโมดูลแล้ว ให้เดินสายผ่านคลิปยึดสายให้เรียบร้อยเพื่อการจัดการเดินสายในภายหลัง

  หมายเหตุ
  สำหรับสถานการทำงานของ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว ให้ดู ไฟ LED โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว
 8. เชื่อมต่อสายปั๊มและสายตรวจจับการรั่วไหลของ L2AM เข้ากับขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบ ดู การเดินสายโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune (TM)

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งแบ็คเพลนและสายแบ็คเพลน หากคุณถอดออกก่อนหน้านี้ ดู ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว และ การเดินสายไฟ/ไซด์แบนด์

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube