Skip to main content

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายขั้วต่อบนแบ็คเพลนและการเดินสายเคเบิลภายในสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว

รูปที่ 1. ขั้วต่อบนแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว
Connectors on the backplane for four 3.5-inch SAS/SATA drives

1 ขั้วต่อ SAS2 ขั้วต่อไฟฟ้า

สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ โปรดดู การเดินสายไฟ/ไซด์แบนด์

ไดรฟ์ SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว

รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีไดรฟ์ SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว
Cable routing for server model with four 3.5-inch SATA drives

หมายเหตุ
เมื่อมีการเชื่อมต่อแบ็คเพลน SAS/SATA กับขั้วต่อ PCIe บนแผงระบบ ระบบจะรองรับเฉพาะไดรฟ์ SATA เท่านั้น ไม่รองรับไดรฟ์ SAS
สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณ SAS สำหรับแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ PCIe 7 บนแผงระบบ

ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA หนึ่งตัว

รูปที่ 3. การเดินสายสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA หนึ่งตัว
Cable routing for server model with four 3.5-inch SAS/SATA drives and one 8i RAID/HBA adapter

หมายเหตุ
สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID/HBA ในช่องเสียบ PCIe 1 หรือส่วนประกอบตัวยกภายใน
สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณ SAS สำหรับแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ C0 บนอะแดปเตอร์ RAID/HBA

ไดรฟ์ SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และส่วนประกอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง

หมายเหตุ
 • เมื่อมีการเชื่อมต่อแบ็คเพลน SAS/SATA กับขั้วต่อ PCIe บนแผงระบบ ระบบจะรองรับเฉพาะไดรฟ์ SATA เท่านั้น ไม่รองรับไดรฟ์ SAS

 • ภาพประกอบการเดินสายอิงตามสถานการณ์ที่มีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังอาจไม่มีบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

รูปที่ 4. การเดินสายสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีไดรฟ์ SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และส่วนประกอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง
Cable routing for server model with four 3.5-inch SATA drives and rear SAS/SATA drive assembly

สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณ SAS สำหรับแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ PCIe 6 บนแผงระบบ

ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, ส่วนประกอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง และอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA หนึ่งตัว

หมายเหตุ
ภาพประกอบการเดินสายอิงตามสถานการณ์ที่มีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังอาจไม่มีบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 5. การเดินสายสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, ส่วนประกอบไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง และอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA หนึ่งตัว
Cable routing for server model with four 3.5-inch SAS/SATA drives, rear SAS/SATA drive assembly and one 8i RAID/HBA adapter

หมายเหตุ
 • สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID/HBA ในช่องเสียบ PCIe 1 หรือส่วนประกอบตัวยกภายใน

 • เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID/HBA ของ Gen 4 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย Gen 4 ที่ใช้งานร่วมกันได้:

  ThinkSystem SR635 2.5” SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit

สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณ SAS สำหรับแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหน้าอะแดปเตอร์ RAID/HBA
 • Gen 3: C0

 • Gen 4: C0

2 สายสัญญาณ SAS สำหรับแบ็คเพลนด้านหลังขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหลังอะแดปเตอร์ RAID/HBA
 • Gen 3: C1

 • Gen 4: C0

ไดรฟ์ SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และส่วนประกอบไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง

หมายเหตุ
 • เมื่อมีการเชื่อมต่อแบ็คเพลน SAS/SATA กับขั้วต่อ PCIe บนแผงระบบ ระบบจะรองรับเฉพาะไดรฟ์ SATA เท่านั้น ไม่รองรับไดรฟ์ SAS

 • ภาพประกอบการเดินสายอิงตามสถานการณ์ที่มีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังอาจไม่มีบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

รูปที่ 6. การเดินสายสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีไดรฟ์ SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และส่วนประกอบไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง
Cable routing for server model with four 3.5-inch SATA drives and rear NVMe drive assembly

สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณ SAS สำหรับแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ PCIe 7 บนแผงระบบ
2 สายสัญญาณ NVMe สำหรับแบ็คเพลนด้านหลังขั้วต่อ NVMe บนแบ็คเพลนด้านหลังขั้วต่อ PCIe 1 บนแผงระบบ

ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, ส่วนประกอบไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง และอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA หนึ่งตัว

หมายเหตุ
ภาพประกอบการเดินสายอิงตามสถานการณ์ที่มีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง ตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังอาจไม่มีบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
รูปที่ 7. การเดินสายสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, ส่วนประกอบไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง และอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA หนึ่งตัว
Cable routing for server model with four 3.5-inch SAS/SATA drives, rear NVMe drive assembly and one 8i RAID/HBA adapter

หมายเหตุ
 • สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID/HBA ในช่องเสียบ PCIe 1 หรือส่วนประกอบตัวยกภายใน

 • เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID/HBA ของ Gen 4 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย Gen 4 ที่ใช้งานร่วมกันได้:

  ThinkSystem SR635 3.5" SAS/SATA 4-Bay X40 RAID Cable Kit

สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณ SAS สำหรับแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ C0 บนอะแดปเตอร์ RAID/HBA
2 สายสัญญาณ NVMe สำหรับแบ็คเพลนด้านหลังขั้วต่อ NVMe บนแบ็คเพลนด้านหลังขั้วต่อ PCIe 1 บนแผงระบบ

ไดรฟ์ SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และตัวครอบไดรฟ์กลาง

หมายเหตุ

เมื่อมีการเชื่อมต่อแบ็คเพลน SAS/SATA กับขั้วต่อ PCIe บนแผงระบบ ระบบจะรองรับเฉพาะไดรฟ์ SATA เท่านั้น ไม่รองรับไดรฟ์ SAS

รูปที่ 8. การเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว และตัวครอบไดรฟ์กลาง
Cable routing for server model with four 3.5-inch SATA drives and middle drive cage

สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณ SAS สำหรับแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ PCIe 6 บนแผงระบบ
2 สายสัญญาณ NVMe สำหรับแบ็คเพลนภายในขั้วต่อ NVMe 2–3 บนแบ็คเพลนภายในขั้วต่อ PCIe 9 บนแผงระบบ
3 สายสัญญาณ NVMe สำหรับแบ็คเพลนภายในขั้วต่อ NVMe 0–1 บนแบ็คเพลนภายในขั้วต่อ PCIe 7 และขั้วต่อ PCIe 8 บนแผงระบบ

ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, ตัวครอบไดรฟ์กลาง และอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA หนึ่งตัว

รูปที่ 9. การเดินสายสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่มีไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว, ตัวครอบไดรฟ์กลาง และอะแดปเตอร์ 8i RAID/HBA หนึ่งตัว
Cable routing for server model with four 3.5-inch SAS/SATA drives, middle drive cage and one 8i RAID/HBA adapter

หมายเหตุ

เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID/HBA ของ Gen 4 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สาย Gen 4 ที่ใช้งานร่วมกันได้:

ThinkSystem SR635 3.5" SAS/SATA 4-Bay X40 RAID Cable Kit

สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณ SAS สำหรับแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหน้าขั้วต่อ C0 บนอะแดปเตอร์ RAID/HBA
2 สายสัญญาณ NVMe สำหรับแบ็คเพลนภายในขั้วต่อ NVMe 2–3 บนแบ็คเพลนภายในขั้วต่อ PCIe 9 บนแผงระบบ
3 สายสัญญาณ NVMe สำหรับแบ็คเพลนภายในขั้วต่อ NVMe 0–1 บนแบ็คเพลนภายในขั้วต่อ PCIe 7 และขั้วต่อ PCIe 8 บนแผงระบบ