Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

ตารางที่ 1. ข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลจำเพาะรายละเอียด

ขนาด

 • 1U

 • สูง: 43.0 มม. (1.69 นิ้ว)

 • กว้าง:
  • ที่มีสลักตู้แร็ค: 482.0 มม. (19.0 นิ้ว)

  • ที่ไม่มีสลักตู้แร็ค: 434.4 มม. (17.1 นิ้ว)

 • ลึก: 778.3 มม. (30.6 นิ้ว)

  หมายเหตุ
  ความลึกวัดจากสลักตู้แร็คและแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้ง แต่ไม่มีการติดตั้งฝานิรภัย

น้ำหนักแพคเกจ

สูงสุด 19.2 กก. (42.3 ปอนด์)

โปรเซสเซอร์

 • โปรเซสเซอร์ AMD® EPYC™ 7002 หรือ 7003 หนึ่งตัว

 • ออกแบบมาสำหรับช่อง Land Grid Array (LGA) 4094 (SP3)

 • ปรับขนาดได้ถึง 64 แกน

 • Thermal Design Power (TDP): สูงสุด 280 วัตต์

สำหรับรายการโปรเซสเซอร์ที่รองรับ โปรดดู: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

สำหรับกฎทางเทคนิคของอะแดปเตอร์ตัวควบคุมที่จัดเก็บ โปรดดู กฎทางเทคนิคสำหรับโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

ตัวระบายความร้อน
 • ตัวระบายความร้อนมาตรฐาน

 • ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง

หน่วยความจำ

 • ช่องเสียบ: ช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ 16 ช่อง

 • หน่วยความจำต่ำสุด: 8 GB

 • หน่วยความจำสูงสุด: 2 TB

 • ประเภทโมดูลหน่วยความจำที่รองรับ:

  • TruDDR4 2933, ระดับเดี่ยว/ระดับคู่, 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB RDIMM

  • TruDDR4 3200, ระดับคู่, 16 GB/32 GB/64 GB RDIMM

  • TruDDR4 2933, สี่ระดับ, 128 GB 3DS RDIMM

  • TruDDR4 3200, สี่ระดับ, 128 GB 3DS RDIMM

หมายเหตุ

ความเร็วในการทำงานและความจุของหน่วยความจำทั้งหมดขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรเซสเซอร์และการตั้งค่า UEFI

สำหรับกฎการติดตั้งเกี่ยวกับโมดูลหน่วยความจำ โปรดดู กฎการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

ดูรายการหน่วยความจำที่ระบบรองรับได้ที่เว็บไซต์ Lenovo ServerProven: https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml

ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการที่รองรับและได้รับการรับรอง:
 • Microsoft Windows Server

 • VMware ESXi

 • Red Hat Enterprise Linux

 • SUSE Linux Enterprise Server

ข้อมูลอ้างอิง:

ไดรฟ์ภายใน

 • ไดรฟ์ M.2 สูงสุดสองตัว

 • ไดรฟ์ของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว

 • รองรับไดรฟ์ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสิบสองตัว

 • ไดรฟ์ NVMe สูงสุดสิบหกตัว

ช่อง PCIe

เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับช่องเสียบ PCIe ด้านหลังได้สูงสุดสามช่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดู มุมมองด้านหลัง

หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)

 • สูงสุด: GPU สามตัว

 • ประเภท:

  • NVIDIA Tesla T4

  • NVIDIA Quadro P620

  • Nvidia A2

สำหรับกฎทางเทคนิคของอะแดปเตอร์ตัวควบคุมที่จัดเก็บ โปรดดู กฎทางเทคนิคสำหรับอะแดปเตอร์ GPU

คุณสมบัติอินพุต/เอาต์พุต (I/O)

 • แผงด้านหน้า:
  • ขั้วต่อ VGA หนึ่งตัว (อุปกรณ์เสริม)

  • ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) สองตัว

 • แผงด้านหลัง:
  • ขั้วต่อ VGA หนึ่งตัว

  • ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) สองตัว

  • ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม)

  • ขั้วต่อเครือข่ายการจัดการ BMC แบบ RJ45 หนึ่งขั้วต่อ

  • พอร์ตอนุกรมหนึ่งพอร์ต

อะแดปเตอร์ HBA/RAID (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การสนับสนุนสำหรับโหมด JBOD:
 • อะแดปเตอร์ HBA 430-8i SAS/SATA 12G

 • อะแดปเตอร์ HBA 430-16i SAS/SATA 12G

 • อะแดปเตอร์ HBA 430-8e SAS/SATA 12G

 • อะแดปเตอร์ HBA 430-16e SAS/SATA 12G

 • อะแดปเตอร์ 440-8i SAS/SATA PCIe 12G HBA

 • อะแดปเตอร์ 440-16i SAS/SATA PCIe 12G HBA

 • อะแดปเตอร์ 440-16e SAS/SATA PCIe 12G HBA

 • อะแดปเตอร์ 440–8e SAS/SATA PCIe 12G Gen4 HBA

การสนับสนุนสำหรับโหมด JBOD และระดับ RAID 0, 1, 5, 10 และ 50:
 • อะแดปเตอร์ RAID 530-8i PCIe 12G

 • อะแดปเตอร์ RAID 540-8i PCIe 12G

 • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 1G Cache PCIe 12G

 • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 2G Flash PCIe 12G

การสนับสนุนสำหรับโหมด JBOD และระดับ RAID 0, 1, 5, 10, 50, 6 และ 60:
 • อะแดปเตอร์ RAID 930-8i 2G Flash PCIe 12G

 • อะแดปเตอร์ RAID 930-16i 4G Flash PCIe 12G

 • อะแดปเตอร์ RAID 930-8e 4G Flash PCIe 12G

 • อะแดปเตอร์ RAID 930-16e 4G Flash PCIe 12G

 • อะแดปเตอร์ RAID 940-8i 4G Flash PCIe 12G

 • อะแดปเตอร์ RAID 940-16i 4G Flash PCIe 12G

 • อะแดปเตอร์ RAID 940-8e 4G Flash PCIe 12G

สำหรับกฎทางเทคนิคของอะแดปเตอร์ตัวควบคุมที่จัดเก็บ โปรดดู กฎทางเทคนิคสำหรับอะแดปเตอร์ HBA/RAID

พัดลมระบบ

พัดลมแบบ Hot-swap ที่ติดตั้งตัวหมุนแบบคู่เจ็ดตัว (รวมตัวหมุนพัดลมสำรอง)
หมายเหตุ
หากมีการติดตั้งโมดูล OCP เมื่อปิดระบบแต่ยังเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC อยู่ พัดลม 6 และ 7 อาจยังหมุนต่อไปด้วยความเร็วที่ต่ำลงอย่างมาก นี่คือการออกแบบของระบบเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสมสำหรับโมดูล OCP

แหล่งพลังงาน

อุปกรณ์จ่ายไฟแบบ Hot-swap หนึ่งหรือสองตัวเพื่อการใช้งานสำรอง:
 • ac 80 PLUS Platinum 550 วัตต์

 • ac 80 PLUS Platinum 750 วัตต์

 • ac 80 PLUS Titanium 750 วัตต์

 • ac 80 PLUS Platinum 1,100 วัตต์

การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง

 • ตัวประมวลผลหนึ่งชุดบนช่องเสียบตัวประมวลผล 1

 • โมดูลหน่วยความจำหนึ่งตัวในช่องใส่ 1

 • แหล่งจ่ายไฟ หนึ่งชุด

 • ไดรฟ์ HDD หรือ M.2 หนึ่งตัว (หากจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง)

 • พัดลมระบบหกชุด (ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า)

การปล่อยเสียงรบกวน

ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อ้างอิงจากการกำหนดค่าด้านล่าง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามการกำหนดค่าและเงื่อนไข:

กำหนดค่าปกติเน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเน้น GPU
CPU1 x 155 W1 x 155 W1 x 155 W
DIMM8 x 32 GB16 x 64 GB16 x 64 GB
อีเทอร์เน็ตX710-T2L OCP10 GbE BASE-T 4-พอร์ต PCIe10 GbE BASE-T 4-พอร์ต PCIe
PSU2 x 750 W2 x 750 W2 x 1,100 W
RAID530-8i RAIDNA930-16i RAID
ไดรฟ์8 x 2.5'' HDD16 x 2.5'' NVMe SSD10 x 2.5'' HDD
GPUNANA2 x T4 GPU

ระดับเสียงรบกวน:

ระดับพลังเสียง (LWA,m)
สถานะปกติเน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเน้น GPU
ไม่มีการใช้งาน5.7 เบล7.0 เบล7.0 เบล
การทำงาน5.9 เบล7.2 เบล8.5 เบล
ระดับความดันเสียง (LpA,m)
สถานะปกติเน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเน้น GPU
ไม่มีการใช้งาน41 dBA54 dBA54 dBA
การทำงาน43 dBA56 dBA69 dBA
หมายเหตุ
 • ระดับเสียงเหล่านี้วัดในสภาพแวดล้อมระบบเสียงที่มีการควบคุมตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย ISO7779 และได้รับการรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296

 • กฎข้อบังคับของภาครัฐ (เช่น กฎข้อบังคับที่กำหนดโดย OSHA หรือข้อบังคับของประชาคมยุโรป) อาจครอบคลุมการได้รับระดับเสียงรบกวนในสถานที่ทำงาน และอาจมีผลบังคับใช้กับคุณและการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ระดับความดันเสียงจริงที่วัดในการติดตั้งของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงจำนวนแร็คในการติดตั้ง ขนาด วัสดุ และการปรับแต่งห้อง รวมถึงระดับเสียงรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ อุณหภูมิแวดล้อมของห้อง และตำแหน่งของพนักงานที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของภาครัฐดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเพิ่มเติมหลายประการ รวมถึงระยะเวลาการสัมผัสและการสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงของพนักงาน Lenovo ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับหรือไม่

กำลังไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟ100–127 V ac (50–60 Hz)200–240 V ac (50–60 Hz)240 V dc*
80 PLUS Platinum 550 วัตต์ใช่ใช่ใช่
80 PLUS Platinum 750 วัตต์ใช่ใช่ใช่
80 PLUS Titanium 750 วัตต์ไม่ใช่ใช่
80 PLUS Platinum 1,100 วัตต์ใช่ใช่ใช่
ข้อควรระวัง
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V dc (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V dc) จะรองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น แหล่งจ่ายไฟพร้อมอินพุต 240 V dc ไม่รองรับฟังก์ชันสายไฟแบบ Hot-plug ก่อนจะถอดแหล่งจ่ายไฟที่มีอินพุต DC ของระบบ โปรดปิดเซิร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์หรือโดยการปิดแหล่งพลังงานก่อน แล้วจึงถอดสายไฟ

สิ่งแวดล้อม

เซิร์ฟเวอร์รองรับในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์นี้ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำให้วางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
 • อุณหภูมิห้อง:

  • การทำงาน:
   • ASHRAE class A2: 10–35°C (50–95°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 300 เมตร (984 ฟุต)

   • ASHRAE class A3: 5–40°C (41–104°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 175 เมตร (574 ฟุต)

   • ASHRAE class A4: 5–45°C (41–113°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 125 เมตร (410 ฟุต)

  • เซิร์ฟเวอร์ปิด: 5–45°C (41–113°F)

  • การจัดส่งหรือจัดเก็บ: -40–60°C (-40–140°F)

 • ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 เมตร (10,000 ฟุต)

 • ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):
  • การทำงาน:
   • ASHRAE Class A2: 8%–80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)

   • ASHRAE Class A3: 8%–85%, จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)

   • ASHRAE Class A4: 8%–90%, จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)

  • การจัดส่งหรือเก็บรักษา: 8%–90%

 • การปนเปื้อนของอนุภาค
  ข้อควรสนใจ
  อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสี่ยง ดูข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดสำหรับอนุภาคและก๊าซที่ การปนเปื้อนของอนุภาค
เซิร์ฟเวอร์ของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนด ASHRAE class A2 ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์อาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ASHRAE A2 รุ่นเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นที่มีการกำหนดค่าดังต่อไปนี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE Class A3 และ Class A4:
 • TDP สำหรับโปรเซสเซอร์คือ 120/155 วัตต์

 • ไม่มีการติดตั้งไดรฟ์ NVMe, ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลัง, ไดรฟ์ M.2, อะแดปเตอร์ GPU, อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตขนาด 10 GbE หรือสูงว่า หรืออะแดปเตอร์ PCIe NVMe
  หมายเหตุ
  รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 แบบ 1G จำนวน 2 พอร์ต/4 พอร์ตติดตั้งอยู่จะสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE Class A3 และ Class A4