Skip to main content

กำหนดค่าเฟิร์มแวร์

คุณสามารถกำหนดค่าโปรเซสเซอร์การจัดการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ BMC (ThinkSystem System Manager) หรือผ่านอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ ThinkSystem System Manager โปรดดู:

คู่มือผู้ใช้ Lenovo ThinkSystem System Manager