Skip to main content

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ BMC

คุณสามารถใช้ ThinkSystem System Manager (TSM) ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซบนเว็บเพื่อเข้าถึงตัวควบคุมการจัดการแผงวงจร (BMC) ผ่านเครือข่ายของคุณ ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึง BMC คุณจะต้องระบุว่าจะให้ BMC เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างไร

การรับที่อยู่ IP สำหรับ BMC

ตามค่าเริ่มต้น BMC จะค้นหาเซิร์ฟเวอร์ DHCP บนเครือข่ายเพื่อรับที่อยู่ IP ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

หากต้องการดูที่อยู่ IP ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตจากเครือข่ายไปยังขั้วต่ออีเทอร์เน็ตการจัดการ BMC หากขั้วต่อการจัดการไม่พร้อมใช้งาน ให้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่ายผ่านขั้วต่ออีเทอร์เน็ตขั้วใดขั้วหนึ่งบนอะแดปเตอร์ OCP NIC สำหรับตำแหน่งของขั้วต่อทั้งสองประเภท โปรดดู มุมมองด้านหลัง

 2. เชื่อมต่อหน้าจอกับเซิร์ฟเวอร์

 3. เปิดเซิร์ฟเวอร์ ที่อยู่ IP ของ BMC จะแสดงบนหน้าต้อนรับ

หรือคุณยังสามารถตั้งค่าที่อยู่ IP แบบคงที่โดยใช้ Setup Utility:
 1. เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณเห็น <F1> System Setup ให้กด F1 เพื่อเปิด Setup Utility

 2. ไปที่ Server Mgmt > BMC network configuration ระบุที่อยู่ IP แบบคงที่สำหรับ BMC

การเข้าสู่ระบบ ThinkSystem System Manager

หลังจากได้รับที่อยู่ IP ของ BMC แล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบ ThinkSystem System Manager ผ่านเครือข่ายของคุณเพื่อจัดการ BMC ได้

ในการเข้าสู่ระบบ ThinkSystem System Manager:
 1. ป้อนที่อยู่ IP ของ BMC ในเว็บเบราเซอร์ หน้าการเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้น
  หมายเหตุ
  ThinkSystem System Manager สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราเซอร์มาตรฐานที่มี HTTPS เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ThinkSystem System Manager จะรองรับเฉพาะการเข้าถึงด้วย HTTPS เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ป้อน https://BMC IP address ในเว็บเบราเซอร์
 2. บนหน้าเข้าสู่ระบบ ให้เลือกภาษา แล้วป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตามค่าเริ่มต้นสำหรับ ThinkSystem System Manager คือ:
  • ชื่อผู้ใช้: USERID

  • รหัสผ่าน: PASSW0RD (ที่มีเลขศูนย์ ไม่ใช่ตัวอักษร O)

  หมายเหตุ

  ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านตามค่าเริ่มต้นเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ ThinkSystem System Manager โปรดดู คู่มือผู้ใช้ Lenovo ThinkSystem System Manager