Skip to main content

การเปลี่ยนท่อ (เฉพาะช่างเทคนิค Lenovo ที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการถอดและติดตั้งท่อ

สำคัญ

งานนี้ต้องดําเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

สารระบายความร้อนที่ไหลผ่านระบบระบายความร้อนจะเป็นน้ำปราศจากไออน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบระบายความร้อน โปรดดูที่ ข้อกำหนดในการใช้น้ำ

สามารถติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คแบบ ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ดูคู่มือผู้ใช้ตู้แร็คแบบ ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ได้ที่ คู่มือผู้ใช้ตู้แร็คแบบ ThinkSystem Heavy Duty Full Depth

สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการบำรุงรักษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยจ่ายสารระบายความร้อน (CDU) โปรดดู คู่มือการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาหน่วยจ่ายสารระบายความร้อน (CDU) ในแร็คสำหรับ Lenovo Neptune DWC RM100

ภาพประกอบด้านล่างแสดงมุมมองด้านหลังของตู้แร็ค ท่อร่วมสามชุด และท่อเชื่อมต่อสามชุด มีป้ายสองป้ายติดอยู่ที่ด้านหน้าของท่อร่วม และมีป้ายหนึ่งป้ายที่ปลายด้านหนึ่งของท่อแต่ละเส้น
รูปที่ 1. ท่อร่วมของระบบในแถว 42U

รูปที่ 2. ท่อร่วมของระบบในแร็ค 42U

รูปที่ 3. ท่อร่วมของระบบในแร็ค 48U

รูปที่ 4. ชุดสายในแถว 42U

รูปที่ 5. ชุดเชื่อมต่อในแร็ค 42U

รูปที่ 6. ชุดเชื่อมต่อในแร็ค 48U

  • 1 สปูลฝั่งซ้ายสองตัวบนท่อจ่าย

  • 2 สปูลฝั่งขวาสองตัวบนท่อหมุนเวียน