Skip to main content

ขนาด

ฟอร์มแฟคเตอร์ความสูงความลึกความกว้างน้ำหนักแพคเกจ

1U

43.0 มม. (1.69 นิ้ว)

771.8 มม. (30.39 นิ้ว)

  • ที่มีสลักตู้แร็ค: 481.7 มม. (18.96 นิ้ว)

  • ที่ไม่มีสลักตู้แร็ค: 445 มม. (17.52 นิ้ว)

สูงสุด 35.4 กก. (78.0 ปอนด์)

หมายเหตุ
ความลึกวัดหลังจากติดตั้งสลักแร็คแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดตั้งฝานิรภัย