Skip to main content

แหล่งพลังงาน

เซิร์ฟเวอร์รองรับแหล่งจ่ายไฟสูงสุดสองตัวสำหรับการใช้งานสำรอง

เซิร์ฟเวอร์ไม่รองรับการตั้งค่าโหมดการสำรองด้วยตนเอง BMC ของเซิร์ฟเวอร์สามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติตามจำนวนชุดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้ง
  • เมื่อติดตั้งชุดแหลงจ่ายไฟเพียง 1 ชุด นโยบายพลังงานจะถูกตั้งค่าเป็น โหมดไม่มีการสำรอง

  • เมื่อติดตั้งชุดแหลงจ่ายไฟ 2 ชุด โหมดการสำรองจะถูกตั้งค่าเป็น สำรอง N+N หากชุดแหล่งจ่ายไฟชุดใดชุดหนึ่งล้มเหลวหรือถูกถอดออก BMC จะรายงานเหตุการณ์และตั้งค่าโหมดการสำรองเป็น โหมดไม่มีการสำรอง โดยอัตโนมัติ

แหล่งจ่ายไฟ100–127 V ac200–240 V ac240 V DC (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)-48 V dc
80 PLUS Platinum 500 วัตต์ 
80 PLUS Platinum 750 วัตต์ 
80 PLUS Titanium 750 วัตต์  
80 PLUS Platinum 1100 วัตต์ 
80 PLUS Platinum 1100 วัตต์   
80 PLUS Titanium 1100 วัตต์  
80 PLUS Platinum 1,800 วัตต์  
ข้อควรระวัง
  • ใช้ Lenovo Capacity Planner เพื่อคำนวณความจุพลังงานที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo Capacity Planner ได้ที่: เว็บไซต์ Lenovo Capacity Planner

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดแหล่งจ่ายไฟที่คุณพยายามติดตั้งได้รับการรองรับ ดูรายชื่อชุดแหล่งจ่ายไฟที่รองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดได้ที่: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

  • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V dc (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V dc) จะรองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น