Skip to main content

การเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงยึดผนังสำหรับสาย

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดและติดตั้งโครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงปกติหรือความสูงครึ่งหนึ่ง

ในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ เซิร์ฟเวอร์จะมาพร้อมกับโครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงครึ่งหนึ่งที่ทั้งสองด้านของแผงระบบ หากคุณต้องอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์เป็นไดรฟ์ NVMe 32 ตัว คุณต้องเปลี่ยนโครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงครึ่งหนึ่งเป็นแบบความสูงปกติเพื่อการเดินสาย โครงยึดผนังสำหรับสายแบบความสูงปกติจะมาพร้อมกับชุดสาย NVMe 32 ตัว